Språkbadet ger ett starkt intresse för språk

SPRÅKBADSPEDAGOGIK. Runa Karlsson säger att upprepning är inlärningens moder och låter barnen sjunga samma sång flera gånger. Hon förstärker inlärningen med konkret material och bildstöd. Bild: Maj-Louise Wilkman

Hösten 2014 blev språkbadet i Näse daghem tvåårigt. Ändringen gjordes för att alla som börjar på ettan i språkbadet i Albert Edelfeltin koulu ska ha samma utgångsläge.

Eija Jäppinen, föreståndare för Näse daghem, säger att språkbadet erbjuder finsktalande familjers barn chansen till kvalitativ pedagogik.

– Vi samarbetar med Vasa universitet och med AE-skolan. Den här undervisningsmodellen är värd att spridas vitt omkring. Den stärker barnets färdigheter att lära sig många andra språk än svenska.

Språkbadseleverna får största delen av sin undervisning på svenska i de lägre klasserna. Antalet lektioner som ges på modersmålet ökar efterhand, men språkbadselevernas intresse för språk försvinner inte.

Inleds det år barnet fyller fem år.

Till språkbadet väljs barn som inte har svenska som modersmål, familjens hemspråk bör vara finska.

Barn som har haft syskon i språkbadsundervisning har förtur.

Barnet förutsätts fortsätta till språkbadsförskolan och språkbada hela den grundläggande utbildningen.

– Det har visat sig att språkbadseleverna är mer benägna att välja andra språk, säger barnträdgårdsläraren Runa Karlsson.

Språkbadsundervisningen fick en ny plan 2014 och den gäller till utgången av 2018.

– Det nya var att språkbadsundervisningen i Näse daghem blev tvåårig. Det betyder att de familjer som vill låta sitt barn språkbada måste söka om plats när barnet är fem år.

Intresset för språkbadet har inte minskat, men det verkar som om familjerna inte riktigt har snappat upp förändringen. Ansökningstiden är i gång.

– Ansökan ska lämnas in senast den 31 mars.

Samma utgångsläge

Orsaken till att man i planen valde att gå in för två år i språkbad, var de stora variationerna i barnens färdigheter i svenska när de började i ettan. En del hade gått i språkbad på halvdagsplats i ett års tid, andra hade betydligt längre erfarenhet av språkbad.

Det finns också stora skillnader i ett barns språkutveckling. En del lär sig jättesnabbt, andra samlar på sig ett stort ordförråd, men vill inte kommunicera på svenska.

– Vi ville att alla ska ha samma utgångsläge. Det finns också stora skillnader i ett barns språkutveckling. En del lär sig jättesnabbt, andra samlar på sig ett stort ordförråd, men vill inte kommunicera på svenska, säger Runa Karlsson.

Ett språkbadsdaghem och en språkbadsskola är ett dragplåster för området.

– Det finns till och med familjer som vill köpa hus här för att vara nära språkbadet, säger Eija Jäppinen.

Största delen av barnen i språkbadet bor på AE-skolans upptagningsområde. Men det har också funnits familjer på landsbygden, till exempel i Illby, Hindhår och Kerko, som valt språkbadet trots att barnet i så fall inte har rätt till skolskjuts.