Språkbadet får stanna vid Alvägen

SPRÅKBAD. Leppätien koulu ser ut att få stanna kvar vid Alvägen. Bild: Kristoffer Åberg

Språkbadsskolan Leppätien koulu undviker med största sannolikhet en flytt till Nickby hjärta.

Det var i våras som tjänstemännen inom bildningssektorn lade fram ett förslag om att bland annat Leppätien koulu ska flytta till Nickby hjärta i samband med att utbyggnaden blir klar. Det här väckte protester och många farhågor bland de föräldrar och politiker som hade samlats för att diskutera de framtida skollösningarna i Sibbo.

Juha Suuronen, Saml., som leder bildningsutskottet, säger att de politiska grupperna är överens om att språkbadsskolan ska få stanna kvar på sin nuvarande adress vid Alvägen. Fullmäktige har kallats till budgetseminarium den här veckan, och fullmäktigeordförande Christel Liljeström, SFP, bekräftar att det här verkar vara den politiska viljan. Hon påminner dock om att inga beslut i frågan ännu har fattats.

– Vi fick så pass mycket kommentarer från kommuninvånarna mot att flytta språkbadsskolan till Nickby hjärta, och därför har vi bett tjänstemännen att inte längre utgå från det här i sin beredning, säger Suuronen.

De som kritiserade en flytt till Nickby hjärta hänvisade bland annat till att barn i språkbad måste kunna känna sig trygga för att våga tala det främmande språket. I en stor skola, där majoriteten talar finska, kan det vara svårt att våga tala svenska under raster och lunchpauser till exempel.

Vi fick så pass mycket kommentarer från kommuninvånarna mot att flytta språkbadsskolan till Nickby hjärta, och därför har vi bett tjänstemännen att inte längre utgå från det här i sin beredning.

Vill utveckla

I september lämnade Samlingspartiets fullmäktigegrupp in en motion kring språkbadet och möjligheterna att utvidga den här undervisningsformen. Tanken är ingalunda ny, utan har framförts och utretts även tidigare.

Ett av utvecklingsförslagen går ut på att erbjuda språkbad även i södra Sibbo.

Undervisningschef Hannu Ollikainen håller med om att det skulle vara en klar förbättring för invånarna i de södra delarna, om man kunde erbjuda språkbad också där.

– Men då bör vi se till att språkbadsskolan inte blir för liten.

I ett eller två hus?

Ollikainen är inte säker på att kommunen ännu klarar av att fördubbla antalet elever i språkbad. Å andra sidan är tillväxten snabb, särskilt i söder, och därför kanske det inte dröjer så länge innan man får anledning att ta sig en allvarlig funderare på hur man på bästa sätt utvidgar språkbadet.

Då uppstår frågan: ska man erbjuda två skolor med 120 elever vardera, eller koncentrera språkbadet till en större skola för 240 elever?

Hannu Ollikainen tror att det dröjer omkring fem år innan man kan gå in för ett utvidgat språkbad i Sibbo.

Mer läsning