Språk som används lever längre

Finlandssvensk, finländare, europé eller världsmedborgare? En ny bild av vad det innebär att vara finlandssvensk håller på att skapas. På sikt kan det få konsekvenser för det svenska i Finland.

För somliga är ett Finland med flera språk och olika kulturer ett rött skynke. Faktum är att Finland alltid har varit ett mångkulturellt land med olika språk som tyska, svenska, finska, tyska, engelsk...