Spökvårdare fördöms i östra Nyland, men inget fusk har ännu kommit fram här

FINNS INTE PÅ RIKTIGT. Enligt närvårdar- och primärskötarfacket Super är det ett problem att arbetslistor inom äldreomsorgen runtom i landet "snyggas upp" med vårdare som inte existerar. På kommunerna i östra Nyland har man ändå inte råkat ut för problematiken med så kallade spökvårdare. Bild: Kristoffer Åberg

Särskilt inom den privata äldreomsorgen har det enligt fackförbundet Super blivit vanligare att man kompletterar arbetslistorna med vårdare som inte existerar, alltså med så kallade spökvårdare. I de östnyländska kommunerna uppmanas såväl anställda som patienter och anhöriga att ta kontakt om de misstänker liknande fusk.

– Jag tycker inte alls om det, hur kan man göra så? Jag vet att personaldimensioneringen inom äldreomsorgen runtom i landet inte är särskilt stor i vanliga fall heller så alla händer behövs, säger direktören för social- och hälsovårdsväsendet i Sibbo Leena Kokko när hon kommenterar problemet med spökvårdare.

När det gäller Sibbo så känner hon inte till några fall med spökvårdare vare sig på den kommunala eller privata sidan. Överlag är hon ytterst kritisk till att kommuner eller privata företag skulle köra med arbetslistor som inte motsvarar verkligheten.

– De äldre får inte lämnas ensamma, det bör som regel finnas så många vårdare i arbete man kommit överens om. Vissa yrkesgrupper kan ändå vara svåra att rekrytera, så en tillfällig underbemanning måste man acceptera till exempel under influensaperioden. Men det får inte bli en systematisk metod.

I Borgå säger social- och hälsovårdsdirektör Ann-Sofie Silvennoinen att en kvalitativ vård bör vara grundpelaren då staden köper vårdtjänster av privata aktörer. Några fall med spökvårdare har heller inte landat på hennes bord.

– Jag hoppas verkligen att sådant inte förekommer i Borgå. Det är mycket viktigt att det inom äldrevården verkligen finns den personalmängd och den kompetens man kommit överens om när man gjort upp dimensioneringen. När man ingått ett avtal ska producenten hålla sig till det och staden övervakar också att så är fallet. Frågan handlar inte endast om att kunna erbjuda en god vård, den handlar också om personalsäkerhet.

Avlidna på arbetslistan

Nationellt sett är problemet med spökvårdare såpass utbrett att närvårdar- och primärskötarfacket Super för några veckor sedan laddade upp ett formulär på sin nätsajt där man kan angiva felaktiga arbetslistor. Till HBL säger Supers ordförande Silja Paavola att man fått vetskap om arbetsturer som sköts av Jaska Jokunen, Någon Vårdare eller av Semestervikarie. Till och med en avliden vårdare har funnits med på arbetsscheman.

Enligt Paavola förekommer bruket av spökvårdare i hela landet, fenomenet verkar vara mest utbrett inom den privata äldrevården. Hon tillägger att en spökvårdare på arbetslistan nödvändigtvis inte är resultatet av uppsåt, det kan också helt enkelt handla om önsketänkande i planeringsskedet.

"Det handlar om pengar"

I Lovisa hör uppföljningen av de privata vårdaktörernas verksamhet till Lisbeth Forsbloms arbetsuppgifter. Hon är servicechef för stadens seniorservice och liksom Leena Kokko i Sibbo och Ann-Sofie Silvennoinen i Borgå säger hon att hon inte varseblivit några problem i sin egen stad.

– Jag har inga uppgifter om att det skulle förekomma spökvårdare i Lovisa och jag tror inte det gör det heller. Jag litar på våra producenter. Men jag hoppas också att både anställda och anhöriga ska kontakta staden om de misstänker några problem.

Forsblom säger att staden dessutom har ett ramavtal med de aktörer man köper tjänster av om att personalkraven bör uppfyllas även om någon blir sjuk. Det här med att ha tydliga avtal är enligt henne mycket viktigt när städer och kommunen upphandlar tjänster inom bland annat äldrevården.

– Men tyvärr är det också svårt för kommunerna att övervaka att avtalen följs, det kräver tid att övervaka och att begära ut arbetslistor. I större kommuner kanske det inte alltid finns sådana möjligheter. Det leder till att stora vårdbolag kan komma med väldigt förmånliga anbud för att säkerställa att de ska bli valda. Men eftersom priset är så lågt är inte verksamheten på en hållbar grund och då försöker man få ner kostnaderna till exempel med spökvårdare. Det är pengar det handlar om.

Forsblom tillägger att det här endast är hennes privata tankar men att hon upplever att stora vårdbolag som är stadda i kassan försöker konkurrera ut mindre aktörer med en aggressiv prissättning.

Vänta och se

Aira Wickström är ordförande för Supers lokalavdelning i Borgåregionen. Föreningen har ungefär 750 medlemmar och enligt Wickström representerar man 60–70 procent av den personal som arbetar med närvårdar- eller primärskötaruppgifter.

– Hittills har inga av våra medlemmar kontaktat oss när det gäller spökvårdare, men vi får se vad de närmaste veckorna för med sig. Det är ju helt förkastligt att skriva in vårdare som inte finns på arbetslistorna, så jag hoppas verkligen att anställda ska höra av sig till oss om sådant här förekommer på vårt område.

Mer läsning