Splittring ledde till färre älglicenser

SPLITTRING. Efter en längre tid av interna konflikter valde tre medlemmar att lämna Haddom jaktförening för att bilda ett nytt jaktlag. Henry Johansson och Jouni Määttä anser att det är beklagligt att konflikten gått ut över markägarna. Bild: Anna Lillkung

Några medlemmar i Haddom jaktförening valde för två år sedan att starta ett eget jaktlag. Markområdet har nu delats upp, men splittringen har inneburit ett mindre antal jaktlicenser på området totalt.

Skilda åsikter och oenighet ledde till att Haddom jaktförening splittrades år 2014. Då startade tre medlemmar, inklusive tidigare föreningsordförande, ett eget jaktlag.

– På höstmötet år 2014 var vissa inte nöjda med besluten som majoriteten röstade för. Det handlade om flera frågor, säger Henry Johansson, medlem i Haddom jaktförening.

Jaktföreningens schism har lett till ett uppdelande av det tidigare jaktområdet. Ett jaktlag ska ha markägarens godkännande för att få jaga på någons marker. Det nya jaktlaget har nu fått tillåtelse att jaga på en del av markområdet som tidigare tillföll Haddom jaktförening.

– Tidigare hade vi 71 markägare som lät oss jaga på 4000 hektar mark i dessa fem byar. Nu har vi tillåtelse att jaga på ungefär 3000 hektar som tillfaller 59 olika markägare, säger Johansson.

Johansson och nya ordförande Jouni Määttä i Haddom jaktförening tycker främst att det är synd att markägarna hamnat i kläm på grund av den interna konflikten.

– Haddom jaktförenings verksamhet fortsätter som vanligt. Vi vill be om ursäkt till markägarna som varit tvungna att bestämma om de vill höra till vår förening eller till det nya jaktlaget.

Färre älglicenser på området

För att få älglicens måste ett jaktlag ha tillstånd att jaga på tusen hektar som är sammanhängande. Johansson säger att ett frågetecken som nu uppstår när jaktområdet delats upp är hur många älgar som ska skjutas på området.

– Finlands viltcentral har tolkat att det nya jaktlaget har 1040 hektar varav 840 är sammanhängande. Det innebär att de i nuläget inte får älglicens. Samtidigt har vårt antal älglicenser bestämts utifrån att vi har ett mindre område än tidigare.

TILLÄGGSLOV. Bo-Krister Lindholm på Jägareförbundet påpekar att om man är orolig för att älgstammen blir för stor kan man be om tilläggslov från Viltcentralen. – Men då måste älgarna vara så många att de utgör en verklig fara för allmänheten, säger Lindholm. Bild: Tor Wennström

Haddom jaktförening har i år fem älglicenser. Johansson säger att älgstammen ökat i området i år, vilket borde reflekteras i ett ökat antal licenser.

– Eftersom vårt område har blivit mindre kunde vi inte få flera licenser och samtidigt fick det nya jaktlaget inga licenser. Det betyder att vi inte fäller så många älgar som vi borde.

Johansson säger att den bästa lösningen skulle vara att kunna jaga på hela området, men han tror inte att det finns rum för förhandling med det nya jaktlaget i dagens läge.

Bo-Krister Lindholm på Jägareförbundet säger att splittringar inom jaktlag förekommer ofta.

– Det är väldigt vanligt att det blir så här.

– Om man är orolig för att älgstammen blir för stor kan man be om tilläggslov från Viltcentralen. Men då måste älgarna vara så många att de utgör en verklig fara för allmänheten, säger Lindholm.

ÖN har försökt nå medlemmarna i det nya jaktlaget för att få en kommentar.