Splittrade åsikter om placering av stormarknad

Stadsutvecklingsnämndens medlemmar fick ta ställning till var de helst vill se en stormarknad. Så här svarade några av dem.

Torbjörn Blomqvist (SFP)

Bästa placeringen för en stor livsmedelsbutik är Kungsporten, men jag tycker att man ska fortsätta utreda möjligheterna att bygga hotell och en Citymarket på Västra åstranden. Frågan är hur hotellplanerna påverkas om Citymarket inte byggs på Västra åstranden, för jag skulle vilja ha ett riktigt hotell också.

Jag tror inte att centrum eller Konstfabriken utarmas om en stormarknad byggs i Kungsporten.

Jaakko Jalonen (SDP)

En stormarknad skulle göra Kungsporten livligare. Vi har ju lovat företagarna där att vi ska göra något för att öka kundströmmarna.

Jag tror att det finns kundunderlag för en stormarknad i både Kungsporten och centrum. Personligen tycker jag att Västra åstranden inte ska bebyggas med en stor Citymarket. Området klarar inte av trafikmängderna. Byggnaden är dessutom alldeles för massiv.

Juha Elo (Sannf)

Jag tror inte på en stormarknad varken i centrum eller i Kungsporten. Näthandeln kommer att göra att varorna transporteras direkt till hemdörren. En ny landskapsplan är inte aktuell på flera år. Vi vet heller inte vad som händer med Nylands förbund och NTM-centralen om förvaltningsreformen genomförs.

Silja Metsola (Saml)

Jag hoppas att Kungsporten utvecklas och att där finns livsmedelsbutiker i framtiden.

Men handeln förändras och vi vet inte hur marknaden ser ut framöver. Det blir kanske mer onlineshopping och platser där man hämtar sina varor.

Anne Wetterstrand (De gröna)

Om det finns intresse hos någon av de stora kedjorna att etablera ny service i området anser jag att det är viktigt att staden hör näringslivet och ger möjligheter till utveckling.

Personligen har jag ingen klar bild av var det bästa stället för en eventuell stormarknad skulle vara.

Pehr Sveholm (SFP)

Jag prioriterar en stormarknad i centrum. En utbyggnad av Citymarket på Västra åstranden inklusive hotell, i kombination med livaktiga centrumkvarter som innehåller det nuvarande Lundi-konceptet utökat med nya enheter i Nimbus-kvarteret garanterar en god och sund utveckling. Centrum ska också vara en attraktiv boendemiljö. Västra åstranden är i framtiden en del av Borgå centrum. Därför borde den stadsplaneändring som där nu är under arbete ha högsta prioritet.

Mer läsning