Speciellt lågstadieeleverna får symtom i skolcentret

SYMTOM. En stor del av lärarna har uppvisat symtom i såväl gamla som nya delen av finska skolcentret. Bild: Max Nyberg

Informationsmötet kring inomhusluften i finska skolcentret lockade en stor publik. Utredningarna visar att särskilt lågstadieelevernas lokaler har stora problem med inneluften. Nu tar staden in juridisk hjälp.

Lovisa stad uppger, inför onsdagens informationsmöte om finska skolcentret, att flera elever och medlemmar i personalen i Harjurinteen koulu och Loviisan lukio uppvisar symtom som tyder på problem med skolans inneluft. Det är särskilt oroväckande i lågstadiets lokaler.

Det var också temat för onsdagens informationsmöte som var mycket välbesökt.

Illa för lågstadiet

Under jullovet lät staden göra en förfrågan till elevernas vårdnadshavare om eventuella symtom och problem med elevernas hälsa.

En låg svarsprocent betyder riktgivande resultat, men enligt Tuula Putus, professor i arbetshälsovård och miljömedicin vid Åbo universitet, tyder resultaten på att lokalerna där barnen i årskurs 1 till 6 vistas har "betydande problem" med inneluften.

Eleverna lider av symtom i andningsorganen, ögon- och hudsymptom, trötthet, huvudvärk och olika infektioner. Symtomen passar enligt Putus in på hälsoproblem som orsakas av avloppsgaser och mikrober.

Högstadieeleverna upplever att särskilt skolans äldre del har dålig luft och obekväma värmeförhållanden – något som kan tyda på damm och mikrober. Gymnasieeleverna uppgav att de lider av infektionssjukdomar oftare än vanligt och att mängden allmänna symtom har ökat under hösten.

Nästan hälften

Själv fick Putus förhinder och kunde inte delta i informationsmötet som planerat. Hon kunde därför inte svara på preciserande frågor, som hur stor andel av lärarna och eleverna som uppvisat symtom.

En summering av resultaten visar ändå att nästan hälften av lågstadieeleverna visade försämrad hälsa under höstterminen 2017 – en siffra som beskrivs som oroväckande. Samtidigt mår eleverna ändå bättre än åldersgruppen i medeltal.

Rektor Laura Tenhunen säger ändå att siffrorna för hela byggnaden visar att nästan tio lärare inte alls kan vistas i fastigheten på grund av inomhusluften. Omkring trettio lärare är regelbundet sjuklediga – vissa oftare och längre tider än andra.

Angående eleverna vill hon av integritetsskydd inte nämna exakta siffror, men hälsar från hälsovårdaren att de är "för många".

– Vi har också enskilda elever både på nya och gamla sidan som inte kan gå i skolan och som vi har hittat andra lösningar för.

Komplicerad teknik

Antti Kinnunen, fastighetschef i Lovisa, säger att boven i dramat på nya sidan är ventilationssystemet som inte fungerat som tänkt – bland annat eftersom energifrågor var viktiga när man planerade skolan. Man skaffade ett för komplicerat system.

– Man ville ha modern teknik, och att energiförbrukningen var låg. Det fungerade bra när skolan öppnades. Nu när vi granskat saken så visade det sig att systemet är för komplicerat och inte fungerat som tänkt.

Det har lett till allt från under- och övertryck till torr luft i olika delar av skolan.

– Vi beställde reparationsarbeten över jullovet, och meningen var att det skulle vara färdigt till vårterminen. Det visade sig vara avsevärt svåre än tänkt, och vi är ännu inte färdiga. Ventilationen är det största problemet just nu. Saken åtgärdas, säger Kinnunen.

Tekniska granskningar

I de tekniska granskningarna har man hittat bland annat lokala luftläckor, brister i tätheten och fukt i håligheterna i hålplattorna i golvet.

I slutet av november togs prover av ytdammet i skolans nyare del. Enligt Tapani Moilanen från företaget Sitowise som gjorde jobbet hittades inget alarmerande i dem.

Byggföretaget Skanska, som byggde den nyare delen av Harjurinteen koulu 2014, har deltagit i undersökningarna.

Förhandlingar mellan Lovisa stad och Skanska kring fortsättningen är inte avslutade, och staden kommer att anlita en utomstående advokat för att bevaka sina intressen.

Här kan du läsa en längre artikel om samarbetet med advokatbyrån.

Flera frågor

Publiken deltog aktivt i mötet med en lång rad frågor.

– Är ventilationen unik och den första av sitt slag? Jag kan inte förstå att man bygger ett system som ingen kan använda i en ny skola, frågar en dam.

– Hur mycket har man tänkt på vad det innebär att stänga av eller skruva ner ventilationen över veckoslutet, frågar en man.

– Är en skola faktiskt rätt ställe att testa sensorer och nya system, frågar en annan.

– Vem betalar?

Antti Kinnunen svarar kort på den sista frågan.

– Staden sköter justeringen. Konstruktioner handlar sedan om kontraktet mellan staden och Skanska.

– När ska det vara i skick? Borde man hitta andra lösningar, om skolbyggnaden inte är hälsosam för elever och lärare?

– Byggnadstekniskt är byggnaden i skick, och det viktigaste är att få ventilationen åtgärdad. Den ska vara färdigt den här veckan.

Antti Kinnunen konstaterar också att han på sistone tvingats fundera på saken en hel del.

– Vi ska bygga nya skolor, och jag har varit tvungen att fundera på var energisparandet kostar. Det finns maskiner, det finns ingenjörer som ställer in dem. Men det finns inte personal som kan hålla reda på inställningarna i så fina system som vi har här. Vi kommer inte att bygga in så här fin teknik i de nya skolorna.