Spårtrafiken är nu högaktuell – men dess öde är också mycket oklart

TÅG Det börjar röra på sig kring beslutsfattandet i frågan om spårtrafik österut. Bild: Kristoffer Åberg

Motstridiga viljor och fokus på Finlands stora städer gör att besluten kring den omtalade spårtrafiken österut hänger i luften. Snart börjar saken ändå röra på sig.

Flera utredningar, olika viljor och i allmänhet fokusering på de västra och norra delarna av Finland har lett till att läget med spårtrafiken österut hänger löst.Helheten kan framstå som obegriplig –...