Spårtrafiken är igen på agendan

TRAFIK. Borgå och Lovisa talar för östliga kustbanan. Bild: Arkiv / Nina Ahtola

Direkt tågtrafik från Helsingfors finns på Borgås och Lovisas önskelista. Frågan är ändå om inte självkörande fordon redan är vardag när och om tågtrafiken blir verklighet.

Statistiken talar sitt tydliga språk: kommuner som har tillgång till spårtrafik mår i regel bra och lockar nya invånare. För tillfället ligger landskapsplanen Nyland 2050 på kommentarrunda, och den har fått beslutsfattarna i Borgå och Lovisa på bakhasorna.

Visserligen har man ritat in spårtrafik österut, men planen utgår ifrån en dragning norrut via flygplatsen, Sibbo och Kervo, något som skulle betyda en längre resa från de östliga kommunerna jämfört med direkt trafik till Helsingfors.

Metro i Östersundom

Sibbo har sina egna planer, där man redan i samband med bokslutet berättade om planerna på tågtrafik mellan Kervo och Nickby. Östersundom, som Helsingfors planerar tillsammans med Vanda och Sibbo, är ytterligare en pusselbit. Här har man planer på metrotrafik, det i sig en så dyr investering att den sannolikt inte går att kombinera med tågtrafik. Borgå vill å sin sida ha direkttrafik till Helsingfors.

Borgås stadsdirektör Jukka-Pekka Ujula säger till finska Yle att Borgås tanke är att Östersundom skulle få tågtrafik, något som skulle tillåta en vidare dragning till Borgå och Lovisa.

Biträdande stadsdirektör Fredrick von Schoultz påpekar att det inte handlar om någon snabbt projekt, men att man regelbundet lobbar för saken.

– Vi håller det på agendan hela tiden. Men vi vill ha direkt linje. Om man ser var arbetsplatserna finns belägna så betjänar det mera än ett fjärrtåg via Kervo och flygplatsen, säger von Schoultz till Östnyland.

Omvägen är ungefär nio minuter längre.

– Det viktiga är den tidsmässiga konkurrenskraften jämfört med gummihjul. Om det blir betydligt långsammare, eller svårare på grund av byten, så är det inte attraktivt och betjänar inte Borgå.

Också Savolax har blandat sig i diskussionen, skriver finska Yle. Där är förslaget att banan skulle gå från Helsingfors till flygplatsen och vidare till Borgå och Kouvola.

Självkörande bilar

Jan D. Oker-Blom, stadsdirektör i Lovisa, säger att Savolax förslag inte är något man önskar sig i Lovisa.

– Vi vill hålla östliga kustbanan vid liv.

Oker-Blom beskriver den som värdefull för regionen, inte minst eftersom man tydligt ser vilken nytta tågtrafiken har på andra håll. Det finns också många argument för saken – som urbaniseringen av hela Nyland och huvudstadsregionens växtverk.

– Man kan lätt tala om vad östliga kustbanan kunde göra för arbetsplatspendlingen på sträckan Helsingfors-Kotka.

Det hela handlar ändå om ett mycket långsiktigt projekt.

– Jag brukar halvt på skämt och halvt på allvar säga att man nog kan fråga sig om vi inte har självkörande bilar och bussar på motorvägen innan vi har östliga kustbanan.

De scifi-aktiga visionerna är inte fullständigt orimliga, och är något som också von Schoultz delvis håller med om på grund av tidsramen. Oker-Blom påpekar att det skulle fylla lite samma funktion och att det på sätt och vis är kollektivtrafik.

– Det är delade resurser och kräver inte att man kör själv. Och det är kanske nyckeln.

Mer läsning