Spänner du dig för något?

Bild: Mostphotos

De flesta människor spänner sig för något i en viss situation. Det är normalt, men kan bli besvärligt och känslan växer sig för stor. Navigatorn startar en virtuell grupp för unga som lider av att de spänner sig i vardagen.

Under åtta måndagar träffas den virtuella gruppen för unga i åldern 17-29 och som upplever att de spänner sig i olika situationer. Den första gången är redan 19 oktober, och eftersom gruppen är sluten kan man inte komma med efter den första träffen.

Tidigare har gruppträffarna varit ansikte mot ansikte, men på grund av coronasituationen ordnas verksamheten på distans via webben.

I gruppen behandlar man tryggt den egna spänningen och hittar tillsammans med gruppen sätt att klara av spännande situationer. Grupper för ungdomar som spänner sig har även ordnats i andra Navigatorer och skolor i Finland. Många har berättat att de har märkt att andra spänner sig för samma saker och att de har fått kamratstöd av gruppen.

Gruppen är finskspråkig

Man kan anmäla sig till och fråga mer av Jenna Junttila, 050 5745 520, jenna.junttila@te-toimisto.fi eller Leena Thesleff, 040 190 5736, leena.thesleff@porvoo.fi. Information finns också på www.borga.fi/navigatorn.

ÖN

Mer läsning