Spännande val när århundradets reform ska landsättas

Bild: Arkiv/Lina Enlund

Vårdfrågor intresserar. Den som säger något annat har inte noterat det engagemang ÖN:s artiklar om vård väcker.

Långa väntetider på sjukhusets akutmottagning, vårdarbrist som får personalen att gå på knä, allt som har med coronapandemin att göra – här några exempel på artiklar som verkligen intresserar våra läsare.

Om fyra månader ska vi rösta in ledamöter i fullmäktigen som ska leda de nya välfärdsområdena. De östnyländska kommunerna Borgå, Sibbo, Lovisa, Lappträsk, Askola, Mörskom och Pukkila bildar ett välfärdsområde, och fullmäktige som styr områdets service kommer att ha 59 ledamöter, lika många som Borgå stadsfullmäktige har i dag.

Man skulle kunna tro att det är bäddat för en superspännnande valkampanj som resulterar i ett högt valdeltagande. Vi borde kunna se fram emot debatter där kandidater ivrigt pratar om hur vårdarbristen ska lösas, hur vårdköerna ska bli kortare och varför också invånarna i Lappträsk ska ha nära till läkarvård, hur digital teknik ännu effektivare kan utnyttjas i vården.

I stället hör man kommentarer om att det här är valet är så svårt, så tråkigt och så oengagerande att väljarna knappast kommer att orka hasa sig till valurnorna. Det förutspås att valdeltagandet kan sjunka så lågt som till under 40 procent.

Ja, har man skapat ett ordmonster som välfärdsområdesval så är det väl inte särskilt förvånande om väljarna inte kan förmå sig att ta reda på mer om valet och vad det innebär...

Låt oss komma ihåg varför hela vårdreformen genomförs: Tillräcklig och jämlik tillgång till service för alla. Kort sagt, var du bor eller förtjänar ska inte påverka dina möjligheter till bra och snabb vård. Det om något är viktigt för oss alla.

Om väljarna röstar som i sommarens kommunalval kommer SFP blir det klart största partiet i östra Nylands välfärdsområdesfullmäktige, med Samlingspartiet på andra plats. Det är möjligt att vi får se valförbund som ska göra de mindre partierna och de mindre kommunerna starkare i fullmäktige.

Men som sagt, det kan bli ett spännande val och resultatet kan visa på något helt annat än det vi nu spår.

Nomineringen av kandidater pågår fram till mitten av december, sen firar vi jul och genast efter nyår kör valkampanjerna i gång på allvar. På listorna vill partierna ha starka lokala namn och välkända profiler, och redan nu hittar man många bekanta namn från de lokala stads- och kommunfullmäktigena.

Kända namn brukar vara ett fungerande dragplåster för väljarna. Vi kan väl räkna med att välfärdsfullmäktige fylls av riksdagsledamöter och lokalpolitiker. I Västnyland har riksdagsledamot Johan Kvarnström (SDP) meddelat att han inte kandiderar i januarivalet eftersom han anser det är problematiskt med samma förtroendevalda på tre nivåer, vilket kan leda till en osund maktkoncentrering.

Så hur ska kandidaterna entusiasmera väljarna?

Genom att sätta fokus på närservice. Tidigare kommunsammanslagningar visar att närservicen är ett berättigat tema. Se bara på fusionen av Lovisa, Pernå, Liljendal och Strömfors. De senaste tio åren har en hel del försvunnit från byarna.

Mycket av kritiken mot århundradets reform riktas mot den nya byråkratiska kolossen som nu skapas. Men hur genomskinliga är beslutsorganen för de nuvarande sjukhusdistrikten och samkommunerna? För många är det väldigt oklart vilka som sitter i de organen och vem de representerar.

Januarivalet är både ett viktigt och intressant val, som rätt marknadsfört intresserar väljarna. Politiker, ni har bollen!

Helén Kurri Nyhetschef och chefredaktör för Östnyland