"Spännande in i det sista"

Får SFP ett fjärde mandat i Nyland? Den här frågan anses vara avgörande för om Borgå också i fortsättningen har en egen representant i riksdagen. Mikaela Nylander vågar inte vid halv niotiden spå ett dyft om hur det ska gå.

Det är inte värst många som samlats i Brasserie Lamours källare där SFP i Borgå ordnar valvaka, stor uppslutning är inte så vanligt i riksdagsval. Elin Blomqvist – Valtonen och Patrik Björkman, som både kandiderat i valet är en aning nervösa, inte bara för sitt eget val utan för hur det ska gå för SFP överlag och för valresultatet som helhet.

Då är det närmast Sannfinländarnas spurt som oroar. Båda kandidaterna påpekar också att det viktigaste för dem är att Borgå ska ha en egen riksdagsledamot också i framtiden.

Gjort sitt bästa

– Jag har nog gjort vad jag kunnat under min kampanj även om man ju alltid kan göra saker bättre, säger Björkman.

– Jag borde kanske ha satsat mera på Esbo.

Blomqvist – Valtonen har deltagit i 443 valtillfällen.

– Ännu i dag hade jag en grillfest hemma hos mig och väldigt många kom. Jag har noterat att SFP överlag har haft et gott flyt i det här valet.

Hon har varit politiskt aktiv i tio år och kandiderade också i riksdagsvalet 2015.

– Jag vet att ska man skapa en hållbar grund måste man jobba länge och hårt. Jag har inte ens räknat med att komma in med första försöket.

Med förhandsrösterna som grund vågar ingen av de två dra några slutsatser om vilket det slutliga resultatet ska bli. Mikaela Nylander har fått gott om förhandsröster hittills och för tillfället ser det bra ut, men hon säger att får SFP inte ett fjärde mandat i Nyland åker hon av allt att döma ut.

Men inte ens hälften av alla röster har räknats just nu.