Sossarna samlar namn för god vård

VÄDJAN. Namn samlas nu in för att de äldre i Borgå ska få så god vård som möjligt. Bild: Wavebreak Media LTD

Torsdagen den 6 oktober startas en namninsamling för ett invånarinitiativ om god vård och tillräckligt många vårdare för de äldre i Borgå.

Socialdemokraten Anette Karlsson initierar namninsamlingen. Hon är vice ordförande för Finlands svenska socialdemokrater och oroar sig över regeringens planer på att minska dimensioneringen av vårdare inom äldreomsorgen.

– Regeringen vill sänka minimiantalet vårdpersonal i ålderdomshem och på vårdenheter med dygnetruntvård från 0,5 till 0,4-0,5 vårdare per person. I Borgå är vårdardimensioneringen för tillfället 0,6 vårdare per äldre.

Hon påpekar att dimensioneringen redan nu är lägre och vårdarna mer belastade hos oss än i övriga nordiska länder.

Om vi får in så många namn att 2 procent av Borgåborna representeras måste frågan gå till stadsfullmäktige. Annars behandlas frågan på nämndnivå.

Marknadsstart

Samma dag, alltså på torsdag, ordnar Finlands närvårdar- och primärskötarförbund SuPer en värdedemonstration på Medborgartorget i Helsingfors. Den inleds klockan 17.

– Det är en bra dag att agera också i Borgå, säger Karlsson och förklarar att man kan skriva på i samband med marknaden.

– Namn samlas in också på webben, det är bara att gå in på https://www.kuntalaisaloite.fi/fi/aloite/3195.

Namn kan samlas in i sex månaders tid.

– Om vi får in så många namn att 2 procent av Borgåborna representeras måste frågan gå till stadsfullmäktige. Annars behandlas frågan på nämndnivå.

Statistikcentralens prognoser räknar med att antalet över 75 år gamla Borgåbor ökar märkbart fram till år 2040. Ökningen kommer att vara speciellt kraftigt bland de allra äldsta årskullarna. Till exempel blir över 90-åringarna nästan fyra gånger fler än i dag. – Det är alltså klart att behovet av vårdpersonal kommer att öka i framtiden. Samtidigt är Borgå stad tvungen att spara för att balansera sin egen ekonomi när statsbidragen minskar, konstaterar Anette Karlsson.

Oro hos Valvira

– Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården Valvira konstaterar entydigt i sitt utlåtande att en minskning av minimidimensioneringen innebär att rätten till god vård inte förverkligas. Med för få vårdare kan man till exempel inte arrangera tillräckligt med vård och omsorg i relation till servicebehovet som de ålderstigna personerna har i enheterna med effektiverad vård. Då ska vi inte ens nämna att de skulle få vistas utomhus.

Förslaget är nu att de äldre i Borgå garanteras en god vård och att personalbemanningen bibehålls på minst 0,6 också i framtiden.