Soppoliserna på östnyländsk turné

SOPPOLISERNA RYCKER UT. Tero Hokkanen och Rakel Allén är redo att hjälpa Östnylands invånare med avfallshanteringen i sommar. Bild: Erika Lindström

En stökig midsommarhelg på Gumbostrands ekopunkt, avfall som sorteras fel och brist på kunskap vad gäller avfallshantering. Nu är det dags för soppoliserna att inta östra Nyland.

Efter fem lyckade sommarkampanjer i västra Nyland är det nu första sommaren som soppoliserna patrullerar i Östnyland.

– Soppoliskampanjen innebär att soppoliserna, alltså sommararbetarna Rakel Allén och Tero Hokkanen, åker runt till våra eko- och blandavfallspunkter och ger råd till invånare, säger Sabina Lindström, miljöutbildare på Rosk'n Roll-avfallshanteringstjänst.

Soppoliserna kommer att informera om vad man får lämna på ekopunkter och berätta vart man ska köra sådant som inte hör hemma där. De kommer patrullera på vardagar, kvällar och helger, i alla fem kommunerna i Östnyland. Kampanjen inleds nu och håller på till slutet av juli.

Ofta kommer man till en ekopunkt och märker att man har något som inte hör dit. Då ställer man det bara på sidan i stället för att köra det till rätt ställe vilket leder till nedskräpning vid punkten.

Felaktig avfallshantering kostar

Varje år städar Rosk'n Roll bort 50 ton avfall som lämnats vid eko- och blandavfallspunkterna. De extra kostnader som städningen av nedskräpningen medför uppgår årligen till över 70 000 euro. Enligt Sabina Lindström är de två främsta problemen nedskräpning vid punkterna och felanvändning av blandavfallspunkterna.

– Ofta kommer man till en ekopunkt och märker att man har något som inte hör dit. Då ställer man det bara på sidan i stället för att köra det till rätt ställe vilket leder till nedskräpning vid punkten.

Det andra problemet är felanvändning av blandavfallspunkterna.

– Dessa punkter är till för kunder som betalat en skild avgift för att föra sitt vanliga blandavfall, det vill säga hushållssoporna, hit. Men det är många som inte har betalat avgiften och som fortfarande slänger sina sopor på dessa punkter. Kärlen blir i sin tur alltför fulla och bidrar till nedskräpningen, säger Sabina Lindström.

– I Strömfors förra veckan var det många personer som inte ens visste att de inte fick använda blandavfallspunkterna, tillägger Rakel Allén.

Positiv kampanj minskar sommartrycket

Vid Rosk'n Rolls ekopunkter mottas återvinnbart avfall såsom metall och förpackningsglas.

Ekopunkterna får användas av hushåll som betalat en ekoavgift. I insamlingskärlen får man lägga sådant avfall som hör dit.

Blandavfallspunkterna är till för hushåll som saknar eget avfallskärl för blandavfall vid sin fastighet. De debiteras en skild avgift för användning av blandavfallspunkten.

Avfallsstationer tar avgiftsfritt emot bl.a. återvinnbart avfall, farligt avfall samt hushållsapparater.

Sommaren innebär ett ökat tryck på eko- och blandavfallspunkterna eftersom flera sommargäster innebär mera sopor. Därför anser Rosk'n Roll att sommarpoliserna också behövs för att lyfta fram superhjältar inom avfallshanteringen.

– Soppoliserna ska uppmuntra det positiva, till exempel lägga märke till och belöna bra avfallshantering. Det är en positiv kampanj; vi ger råd och vi hjälper, säger Sabina Lindström.

Rosk'n Roll ordnar i juli också en Instagram-tävling för att uppmuntra till bra avfallshantering.

– Tävlingen går ut på att publicera en bild av en god gärning för miljön eller sortering på rätt sätt på Instagram med #jätehuollonsankariteko @rosknroll. Alla som publicerat en bild deltar i utlottningen av en cykel, säger Sabina Lindström.

SUPERHJÄLTAR INOM AVFALLSHANTERINGEN. Soppoliskampanjen uppmuntrar till bra avfallshantering enligt miljöutbildare Sabina Lindström. Bild: Erika Lindström

Mer läsning