Sommarutställning med Borgå i blickfånget

NYTT PÅ GÅNG. Hanna Kaarina Syrjäläinen berättar om den kommande verksamheten i Edelfelts ateljé. Bild: Cecilia Kristjankroon

I en liten sommarbostad på Albert Edelfelts ägor hålls utställningen Borgå – Albert Edelfelts kära sommarstad. Där hänger Edelfelts verk sida vid sida med bland annat fotografier med samma motiv som tavlorna.

Temat för utställningen är Albert Edelfelts starka band till Borgå och motiven han fann här. Somrarna tillbringade han i sin ateljé i Haiko där han målade av både landskapen och människorna i bygden.

Utställningen finns i en liten bostad där unga konstnärer har bott under somrarna. Där kan man bland annat se en målning av Kiala gård där Edelfelt föddes. Vid sidan om tavlan finns det ett gammalt fotografi över samma vy. Åskådaren kan jämföra vilka konstnärliga friheter Edelfelt har tagit, men samtidigt se hur lika både målningen och fotografiet är. Även annat material med koppling till tavlorna finns med.

– Även om utställningen inte är så stor är det många som dröjer sig kvar länge, säger Hanna Kaarina Syrjäläinen som företräder Albert Edelfelts stiftelse.

Strax intill sommarbostaden ligger Edelfelts ateljé där han under sin tid målade över tvåhundra verk. Här finns hans ordinarie samling utställd.

Utställningen pågår från 15.5–15.9

Öppettider 15.5–31.5 kl. 10–14, 1.6–31.8 kl. 10-16, 1.9–15.9 kl. 10-14. Måndagar stängt.

Albert Edelfelts ateljémuseum, Edelfeltsstigen 3

Plats för nytt

Albert Edelfelts stiftelse har planer på att riva den gamla museivårdarbostaden från 1950-talet. I dess ställe ska det byggas en ny lokal lämpad för utställningar och en museibutik.

– Den nuvarande butiken finns i själva ateljén, nu kommer lokalen att igen bli så som den var på Edelfelts tid, säger Syrjäläinen.

Borgå behöver fler resmål som erbjuder nutidskonst.

Målet är att kunna ställa ut nutidskonst och göra ateljén till ett mer lockande resmål för turister och borgåbor.

– Borgå behöver fler resmål som erbjuder nutidskonst, säger Satu Tiivola, hedersordförande och kommersiell rådgivare för stiftelsen.

Varje sommar besöker kring 2 500-3 500 personer Albert Edelfelts ateljé. I och med den nya utställningslokalen hoppas man på att antalet ska stiga till 7 000-10 000 personer per sommar.

Även stiftelsens kontor och ett lagerutrymme planeras att få plats i den nya byggnaden. Mycket är ännu öppet och det finns många alternativ på hur byggnaden ska förverkligas. Byggnaden beräknas stå klar om ett par år.

Mer läsning