Sommaren öppnar sina dörrar

AVDELNING SOMMAREN. Linda Ahlberg väntar på servicehemmet Gråbergs nya invånare. Bild: Kristoffer Åberg

Femtiosex äldre Lovisabor flyttar på tisdag och onsdag in i nya omgivningar i Gråberg. Samtidigt flyttar också katterna Molly och Felix.

Det goda livets hus, eller Gråbergs servicehem, Lovisa stads nya servicehem, står nu inflyttningsklart.

På tisdag flyttar personal och invånare från Hemgården och Hemtrevnad och på onsdag står Maritahemmets och Hambergska hemmets invånare i tur.

På måndagen flyttade man in bland annat möbler, krukväxter, prydnadssaker och tavlor. Allt började så småningom hitta sin rätta plats, en del av de personliga rummen var redan färdigt möblerade, andra mer halvfärdiga.

– De äldre kommer att flyttas med taxi eller så ställer deras anhöriga upp och skjutsar, berättar verksamhetshandledare Linda Ahlberg som kommer att basa över en personal på ungefär 40 i ett hus med vårdplatser för 56 äldre.

Huset är indelat i fyra flyglar, avdelningarna Våren, Sommaren, Hösten och Vintern. Fototapeter både på avdelningsdörren och på fondväggen anknyter till de olika årstiderna.

– De första kvällarna har vi säkert många anhöriga på plats som vill skapa en trygghet för de äldre som naturligtvis har hunnit oroa sig en del över de nya omgivningarna, säger Ahlberg. Och alla vårdare är ju gamla bekanta.

Efterlängtat

Det nya servicehuset är efterlängtat. Åtminstone personalen har hunnit vänta ganska länge, genom alla förvecklingar med överklaganden och tomtbyte.

– Med personalen har vi planerat och förberett redan i några år, säger Ahlberg. Invånarna fick komma med sina åsikter och önskemål ungefär när byggarbetena inleddes, för cirka ett år sedan.

GRÅBERGS SERVICEHEM. Bild: Kristoffer Åberg

Också de anhöriga har tagits med i processen och de har närmast intresserat sig för de rent praktiska följderna av att en del av invånarna nu går över från boende på en långvårdsavdelning till effektiverat serviceboende.

Avgifterna räknas på ett annorlunda sätt än på en långvårdsavdelning, men slutresultatet med alla kostnader är så gott som detsamma.

– Och ungefär hälften av våra invånare har redan tidigare bott på ett servicehem, säger Ahlberg.

Lättare rent ergonomiskt

Linda Ahlberg har själv jobbat på Hemgården, som avdelningsskötare i 16 år.

– Det är klart att det är skillnad på att jobba i ett gammalt hus i flera våningar och att jobba i ett helt nytt hus där allt är funktionellt planerat. Ergonomiskt får vårdarna det lättare.

Målsättningen är ändå densamma som tidigare, att skapa meningsfull verksamhet för alla invånare. Ahlberg vill inte kalla invånarna klienter eller patienter eller kunder.

– De äldre brukar jag tala om, och så kallar vi varandra vid namn.

INTERIÖR. Flera av rummen har redan inretts, åtminstone till en del. Bild: Kristoffer Åberg

Personalen kommer som sagt från flera olika vårdinrättningar, men har redan en längre tid jobbat med att bilda ett gemensamt team.

– Till skillnad från tidigare blir verksamheten här mer centraliserad, säger Ahlberg. Fler vårdkulturer kommer att samsas och lära sig av varandra. Det kommer säkert att uppstå synergieffekter.

Inga kanslier

På måndagen installeras de nya arbetspunkterna som ska finnas i anslutning till alla avdelningars egna dagsalar, invid köksbänk och matbord. Här är det meningen att vårdarna ska kunna stå och föra in sina rapporter i de elektroniska systemen, helt nära det dagliga livet på avdelningen.

Vårdarna har inga kanslier att dra sig tillbaka till, all verksamhet sker tillsammans med avdelningens invånare. Man äter också tillsammans.

De inneboende kan få sin mat till rummet, de kan äta vid avdelningens eget köksbord, eller så kan de ta sig till den stora gemensamma matsalen.

– Allt sker på de äldres villkor, de får välja själva, säger Ahlberg.

NÅGOT GAMMALT, NÅGOT NYTT. En del av de gamla, vackra möblerna och inredningsdetaljerna flyttar med in till det nya servicehemmet. Linda Ahlberg packar upp klockan. Bild: Kristoffer Åberg

Personalen strävar också efter att samla invånarna i avdelningarna så att de mår bäst. Att nära vänner får bo nära varann är en självklarhet.

– Vår uppgift är att se till att de har det bra, säger Ahlberg. Här kommer vi inte att ha skilda avdelningar för de mest demenssjua. Ingen ska definieras enligt sin sjukdom.

Hemgårdens två katter, Molly och Felix, kommer också att följa med till Gråberg.

– Det återstår att se hur de kommer att anpassa sig, säger Ahlberg. Jag tror att vi måste vänja dem vid en avdelning i taget.

Mer läsning