Solexponerade fotografier fångar naturens tystnad – Anna Niskanen tolkar tiden efter Australiska bränder

I BLÅTT. Anna Niskanen och fotoverket The Paradise. Bild: Kristoffer Åberg

Konstnären Anna Niskanen råkade vara i Australien när skogsbränderna härjade som värst 2019-2020. Nu kan man bekanta sig med konstnärligt utformade fotografier från naturen där.

– Jag befann mig i Australien där jag bidrog med fotografier till nyhetsartiklar om skogsbränderna för Helsingin Sanomat, säger Anna Niskanen (f. 1990).Bränderna var de värsta någonsin, ett trettiotal...