Soili Partanen fick priset Årets direktör för åldringsarbete

PREMIERAD. Soili Partanen är Årets direktör för åldringsarbete. Bild: Pasi Autio

Pristagaren jobbar nu som förändringsagent för att utveckla hemvården av äldre.

Soili Partanen, direktör för äldreomsorg och handikappservice i Borgå, har tilldelats stiftelsen La Caritas och fackorganisationen Tehys hederspris Årets direktör för åldringsarbete.

Priset ges en meriterad Tehy-ansluten direktör som på ett förtjänstfullt sätt utvecklar tjänster för äldre, såväl från de äldres som från personalens synpunkt. Mottagaren är innovativ och siktar på framtiden, en person som utvecklar sig själv och uppmuntrar också andra att utveckla sina färdigheter som chefer och som professionella i arbetet för äldre.

– Soili Partanen är en professionell med lång erfarenhet av arbetet inom äldreomsorgen. Hon har kompetens för utveckling av tjänsterna och mod för nya experiment. Hon beskrivs som en chef som har respekt för personalen, är rättvis och lätt att komma till tals med. Hon har gjort ett långsiktigt arbete för att främja personalens arbetshälsa, säger huvudförtroendeman Irja Suhonen.

Partanen har varit direktör för äldreomsorg och handikappservice i Borgå de senaste fem åren. Hon har nyligen tagit tjänstledighet för att fungera som Nylands förändringsagent i Social- och hälsovårdsministeriets spetsprojekt "Hemvården för äldre utvecklas och närståendevården för alla ålderskategorier förbättras".

Priset överlämnades på torsdagen i samband med utbildningsevenemanget Parasta aikaa i Finlandiahuset i Helsingfors. Det är femte gången som priset delas ut.

Mer läsning