Söderkulla skola är en "akut" fråga

Renoveringen under sommaren gav inte resultat, frågan hur man ska kunna erbjuda trygga lokaler för eleverna och personalen i Söderkulla skola måste avgöras genast i början av nästa år.

– Vi inväntar nu resultatet av utredningarna och vi ska genast utreda olika alternativ för de elever som inte kan vistas i Söderkulla skola, säger kommunstyrelsens ordförande Kaj Lindqvist (SFP).

Söderkulla skola var en av de frågorna som väckte mest debatt då styrelsen behandlade budgeten för nästa år.

– Ärendet är akut och måste avgöras i början av nästa år, säger Lindqvist.

Bland alternativen som utreds finns både att ordna med baracker och också att hyra lokaler av Helsingfors i Zachrisbackens skola där det råkar finnas lediga rum.

– Det handlar om så många elevgrupper att olika alternativ måste utredas. Ett är också granska om det finns lokaler i Söderkulla skola där man inte får symtom.

Frågan behandlas i fullmäktige den 11 december.

Mer läsning