Söderkulla kyrka bokas ofta för fest – men mer sällan använd som vardagsrum

Sibbo svenska församling har all barnverksamhet i Söderkulla kyrka. Isabella Munck ansvarar för den. Diakonen Milja Westerlund hör också till de anställda som vistas mycket i den nya kyrkans utrymmen. Bild: May Wikström

Sannolikheten att dörren är öppen i Söderkulla kyrka är stor. Däremot släntrar folk inte spontant in i den utsträckning församlingen drömde om.

För två år sedan invigdes Söderkulla kyrka, som ett utropstecken mot skyn i en realitet där ekonomin snarare tvingar församlingar att avstå från kyrkor än att bygga nya. Tanken var att kyrkan kunde fu...