Söderkulla hälsostation får nytt liv i nya affärshuset

NY ADRESS. Hälsostationen i Söderkulla kan, om allt går väl, flytta in på ny adress om ett och ett halvt år. Bild: Mikael Grönroos

Social- och hälsovårdsutskottet i Sibbo stänger Söderkulla hälsostation från den första juni. Samtidigt godkänner utskottet för sin del ett föravtal som innebär att hälsostationen kan flytta in i nya lokaler på Amiralsvägen i slutet av nästa år.

Söderkulla hälsostation har i många år varit i dåligt skick och trots en del renoveringar har en stor del av personalen inte alls kunnat vistas i huset under en längre tid. Tidigare har man utgått från att det inte går att samla hela hälsovårdspersonalen under ett tak i Nickby, men under coronakrisen har man lyckats med konststycket.

Social- och hälsovårdsutskottet godkände enhälligt på tisdagen att verksamheten vid Söderkulla hälsostation stängs från och med den första juni i år.

I stället siktar man nu på nya utrymmen i det affärs- och bostadshus, kallat Amiraali+, som ska byggas på Amiralsvägen 4, på den före detta taxitomten.

Utskottet godkände på samma möte att förslaget till föravtal med Amiral+ går vidare till det bostadsbolag som har hand om kommunen social- och hälsovårdslokaler och till kommunstyrelsen.

Köpa eller hyra

Söderkulla hälsostation behöver ungefär 1 000 kvadratmeter i huset som ska byggas. Målsättningen är att byggnadsarbetena kan inledas ännu i år och att huset står klart efter ett års byggtid.

Kommunens alternativ är att köpa eller hyra lokalen. Enligt nuvarande uppgifter skulle hyran ligga vid drygt 27 euro per kvadratmeter och där ingår då bland annat städning, värme och gårdskarlsservice. Köpesumman ligger på mellan 3 050 och 3 692 euro per kvadratmeter.

Beslutet om kommunen ska köpa eller hyra fattas i sista hand av kommunfullmäktige.