Söderkulla hälsostation är hälsofarlig

HÄLSOVÅRD. Hälsostationen i Söderkulla kan vilken dag som helst vara tvungen att flytta in i tillfälliga utrymmen. Arkivbild. Bild: Nina Ahtola

Stationen i Söderkulla kan stängas vilken dag som helst av orsaker relaterade till arbetarskyddet. Nu måste beslutsfattarna diskutera framtiden.

Social- och hälsovårdsutskottet kommer på sitt möte på tisdag att föra en diskussion om Söderkulla hälsostations framtid.Stationen har reparerats i fler repriser, men mätningar av inomhusluften visar...