Sockengården töms, verksamheten flyttar till Livals lokaler

EN ERA FÖRBI? Om allting går enligt planerna flytas personalen från Sockengården till Mårtensby. Bild: Kristoffer Åberg

Smidigare arbetssätt och hälsosammare arbetsmiljö, här orsakerna till att Sibbo planerar hyra nya lokaler av Lival. Kommunstyrelsen tar upp frågan den 26 februari.

Enligt kommundirektör Mikael Grannas påverkar flytten ändå inte de kundserviceställen som nu är finns i biblioteken i Nickby och Söderkulla. Även övriga kundträffar kommer enligt planerna att ordnas i centrumen också i fortsättningen.

Att förnya verksamheten och strukturerna för kommunorganisationen är ett strategiskt mål. Sibbo vill göra arbetet mera flexibelt samt lansera moderna arbetssätt och lokaler som stöder dem.

För tillfället hyr kommunen redan en byggnad av Lival. Den används för samhällsplaneringens verksamhet. Huset har fått namnet Samhällshuset och man har redan från hösten 2018 testat nya arbetssätt och flexkontor i den. Resultaten har varit positiva.

– Vi vill utnyttja nya arbetssätt och tillämpa dem bredare också i vår övriga sakkunnigverksamhet. Att hyra lokaler av Lival är även på längre sikt ekonomiskt förnuftigt, säger Grannas.

Arbetet med att fundera ut olika lösningar och planera hur området kring Sockengården ska användas i framtiden pågår för närvarande. Det är inte meningen att överge byggnaderna i Nickby kärncentrum.

Byns centrum ska utvecklas och de nya planerna möjliggör av allt att döma inom snar framtid boende och affärsverksamhet på området.

Här kan du läsa vad vi skrev 2017.

Mer läsning