Socis kan bli mausoleum för gamla böcker

LÄMNAS BAKOM. Det gamla biblioteket i Lovisa har svåra problem med inomhusluften.Bild: Max Nyberg

Bibliotekspersonalen i Lovisa vill lämna de gamla böckerna bakom sig. Kulturnämnden vill inte besluta om att förstöra böckerna.