Societetshuset behöver mera pengar – taket har rötskador

RENOVERING. Det är bland annat tänkt att fullmäktige ska ha sina möten i stora salen från och med årsskiftet. Bild: Max Nyberg

Tilläggsanslag i kombination med en krisartad ekonomi har varit på agendan i Lovisa på sistone, senast med serviceboendet Lyckan. Nu är det aktuellt igen med Societetshuset där man ber om 150 000 euro till.

Renoveringen av Societetshuset i Lovisa pågår för fullt. På måndagen är oljudet öronbedövande av diverse tyngre verktyg – men den unkna lukten, den är utbytt mot en fräschare luft.Renoveringen har kan...