Socialarbetare snokade i grannarnas socialärenden – åtalas på två punkter

ÅTAL. Tingsrätten behandlade fallet på tisdagen. Bild: Arkiv/Kristoffer Åberg

En tidigare socialarbetare i Lovisa åtalas för att ha äventyrat sina grannars integritetsskydd.

Det var i maj 2016 som den tidigare socialarbetaren i Lovisa gjorde sig skyldig till det som åklagaren uppfattar som två brott.

Socialarbetaren sökte då olovligt fram sekretessbelagda och känsliga uppgifter kring sin dåvarande grannes kopplingar till socialvården och barnskyddet – något som äventyrat grannarnas integritetsskydd. Hen gjorde också en barnskyddsanmälan om familjen.

Socialarbetaren har i samband med polisens förundersökning medgett att hen kollade upp grannens uppgifter i registret utan tillstånd. Bland bevisföringen finns bland annat loggdata från programmet som användes och en varning som socialarbetaren fick av arbetsgivaren.

Rättegången ägde rum på tisdagen. Åklagaren yrkar på böter för personregisterbrott och brott mot tjänsteplikt, där den senare åtalspunkten bygger på att socialarbetaren ska ha brutit mot bestämmelserna om ändamålsbundenhet.

Det är inte klart när domen ges.