Socialarbetare dömdes för snokande

ÅTAL. Tingsrätten behandlade fallet på tisdagen. Bild: Arkiv/Kristoffer Åberg

Tingsrätten har dömt en tidigare socialarbetare i Lovisa till böter för att olovligt ha snokat i sina grannars kopplingar till socialväsendet.

Det var i maj 2016 som den tidigare socialarbetaren i Lovisa gjorde sig skyldig till det som såväl åklagaren som tingsrätten uppfattar som två brott.

Socialarbetaren sökte då olovligt fram sekretessbelagda och känsliga uppgifter kring sin dåvarande grannes kopplingar till socialvården och barnskyddet – något som äventyrat grannarnas integritetsskydd. Hen gjorde också en barnskyddsanmälan om familjen.

Socialarbetaren har i samband med polisens förundersökning medgett att hen kollade upp grannens uppgifter i registret utan tillstånd. Bland bevisföringen finns bland annat loggdata från programmet som användes och en varning som socialarbetaren fick av arbetsgivaren.

Rättegången ägde rum på tisdagen. Åklagaren yrkade på böter för personregisterbrott och brott mot tjänsteplikt, där den senare åtalspunkten bygger på att socialarbetaren ska ha brutit mot bestämmelserna om ändamålsbundenhet.

Tingsrätten höll med åklagaren och dömde på onsdagen socialarbetaren till 30 dagsböter, eller 750 euro. Hen ska också betala 600 euro i ersättning för lidande och 250 euro för rättegångskostnader.

Domen har inte vunnit laga kraft.