Social- och hälsovårdsministeriet vill ändra klientavgiftslagen – "Det ska vara lätt för var och en att söka och få vård"

NÖJD. Familje- och omsorgsminister Krista Kiuru (SDP) är nöjd med förslaget på en reform av klientavgiftslagen. Bild: Mikael Sjövall/SPT

Reformen ska minska sjuk- och hälsovårdsavgifterna för nästan en miljon finländare. Regeringen har reserverat 45 miljoner euro i statsbudgeten för reformen.

Enligt familje- och omsorgsminister Krista Kiuru (SDP) ska den nya klientavgiftslagen råda bot på problemet med att flera människor av ekonomiska skäl tvekar när de behöver sjukvård.

– Regeringen strävar efter att genomföra åtgärder som leder till att människor i landet mår bättre. Tillgången till vård diskuteras dagligen och genom att förändra klientavgiftslagen vill vi göra det lättare för alla att söka och få vård, säger Kiuru.

Fler tjänster inom avgiftstaket

Besök hos sjukskötare inom primärvården och poliklinikbesök för minderåriga ska bli avgiftsfria. Dessutom vill man utvidga avgiftstaket så att det även omfattar bland annat mun- och tandvård, terapi och tillfällig hemsjukvård.

Regeringen strävar efter att genomföra åtgärder som leder till att människor i landet mår bättre.

Ett avgiftstak är ett maximalt belopp för klientavgifter under ett kalenderår. Vissa sjuk- och hälsovårdstjänster räknas in under avgiftstaket. När taket nåtts, är resten av de tjänster som taket innefattar avgiftsfria för klienten under kalenderåret i fråga.

Avgiftstaket ligger för närvarande på 683 euro per år.

Avgiftsfria läkarbesök inte realistiskt i nuläget

Kiuru säger att det viktigaste med reformen är att besök hos sjukskötare inom primärvården blir avgiftsfria. Hon stöder tanken att även läkarbesök skulle vara avgiftsfria, men medger att det inte är realistiskt i nuläget.

– Sett ur ett långtidsperspektiv tycker jag att Finland förtjänar en klientavgiftslag som innehåller avgiftsfria läkarbesök. Resurserna för en sådan reform finns tyvärr inte för närvarande.

Kiuru tror ändå att framtida regeringar kommer ha möjlighet att förverkliga visionen.

– Den här reformen är ett steg i rätt riktning, säger hon.

Sett ur ett långtidsperspektiv tycker jag att Finland förtjänar en klientavgiftslag som innehåller avgiftsfria läkarbesök.

Slöseri med resurser

Ett annat problem inom sjukvården är att människor som bokat läkartider både struntar i att dyka upp och i att avboka sin tid. År 2018 hände det här inte mindre än 11 000 gånger i Helsingfors.

Kiuru ser det som ett stort slöseri med resurser. Långa köer till läkare har länge varit ett problem inom sjukvården. Om var och en skulle avboka sina tider då de fått förhinder skulle köerna bli avsevärt kortare, säger Kiuru.

– Det är också en fråga om moral. Om man bokat en tid och sedan inte kan närvara bör man naturligtvis avboka tiden. Samtidigt är det kommunerna som ska informera om hur man avbokar en tid och vilka konsekvenser det har om man inte gör det.

Om man bokat en tid och sedan inte kan närvara bör man naturligtvis avboka tiden.

Gammal lag

Lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården är nästan 30 år gammal. Enligt Kiuru är en ändring i lagen nödvändig eftersom människors levnadsvanor och behov av tjänster har förändrats.

– Vi måste anpassa lagen enligt rådande omständigheter. Det handlar om att öka jämställdheten inom hälsovården och prioritera förebyggande tjänster, säger hon.

Förslaget om en ändring av klientavgiftslagen skickades till riksdagsbehandling på onsdagen och är under remissbehandling fram till den 1 april 2020.

Mer läsning