Social- och hälsovården ökar skuldsättningen

Covid-19-pandemin har överskuggat mycket av det vi diskuterade innan pandemin slog till med kraft. Ett av det som diskuterades var social-, hälso-, sjuk- och specialistvården. Också åldringsvården och...