Snö och is kan få soptunnan att svämma över – – så hjälper du sopbilschauffören om vintern

Skyffla och sanda – chansen är större att sopbilschauffören kommer fram på utsatt tid under besvärliga vinterförhållanden. Bild: Jimi Österberg

Vinterföre med snö, is och halka kan påverka tömningen av ditt sopkärl. Skotta snö och sanda gården så är chansen större att sopbilschauffören kommer fram i tid.

Oplogade vägar och gårdar fördröjer tömningen av avfallskärl påminner avfallsbolaget Rosk'n Roll i ett pressmeddelande. Också dagar då det är yrväder är det viktigt att rutten till avfallskärlet är framkomlig så att sopbilschaufförens arbete fungerar smidigt. Utöver regelrätt snöarbete gäller det att se till att porten, dörren till avfallsskjulet och avfallskärlets lock kan öppnas trots snö och is.

För att avfallskärlet ska kunna tömmas måste sopbilschauffören komma fram till avfallskärlet.

Med hjälp av checklistan kan du se till att avfallskärlet är tömningsdugligt:

Avfallskärlet ses och hittas lätt.

Sopbilen kommer fram till kärlet, högst 10 meter ifrån.

Vägen håller sopbilen ända fram (bärkraften över 20 ton).

Avfallskärlet är försett med rätta beteckningar.

Höga buskar eller trädkvistar är inte i vägen för sopbilen.

På vintern förhindrar inte snöhögar eller halka sopbilens färd.

Har du frågor? kuljetus@rosknroll.fi eller tfn 020–637 7010.

Fastigheten bär ansvar för att rutten till avfallskärlet är framkomlig och säker, och speciellt viktigt att sanda är det om uppfarten eller vägen sluttar. Bor man vid en hal backe kan man också tillfälligt flytta soptunna till en annan plats, förutsatt att man får ut ett meddelande till sopbilschauffören i tid.

Kommer inte sopbilen fram på en allmän väg på grund av vädret debiteras kunden inte. Däremot gäller normal taxa om man underlåtit att se till att gården eller den privata vägen är i farbart skick.

Under exceptionella snöförhållanden kan avfallstransporten försenas. En del av tömningarna kan också helt utebli.

Om avfallskärlet är fullt och man inte kommer åt att tömma det, kan man sätta sina sopor i en sopsäck vid avfallskärlet.