Snart kan man cykla tryggt längs Jokivarsivägen

SNART KLAR. Om en månad ska cykelvägen mellan Nickby och Nissbacka i Vanda vara klar. Den börjar vid korsningen av Mårtensbyvägen och Nickbyvägen vid den nya rondellen som byggs i korsningen. Bild: Kristoffer Åberg

Efter flera år av planering och lite byråkratiska utmaningar är gång- och cykelvägen längs Jokivarsivägen mellan Nickby och Nissbacka i östra Vanda fem före färdig att börja använda. I juli är drygt sju kilometer lättrafikled klar.

Det har inte varit någon kort process att bygga lättrafikleden. Föräldrar till barn som bor längs Jokivarsivägen slog för länge sedan larm om att vägen är farlig och att en egen led för cyklister och fotgängare behövs. För tre år sedan var det första utkastet till plan klart och efter att det blev grönt ljus för finansieringen kunde arbetena starta i juli i fjol.

– Det är en viktig förbindelseled mellan Nickby och Nissbacka som nu blir klar, konstaterar Heidi Saarenpää som är kommunteknisk chef i Sibbo.

Lättrafikleden påbörjades i juli i fjol. Det är Närings-, trafik- och miljöcentralen som sköter byggarbetena. NTM-centralen och Sibbo kommun delar på kostnaderna. Lättrafikleden kommer att kosta drygt fyra miljoner euro. Av det är drygt 900 000 euro rörarbeten.

Behovet utreds

Det finns ett stort behov att lättrafikleder längs landsvägarna i Sibbo. Just nu håller kommunen på med en utredning över servicenätet och tillgången eller bristerna på lättrafikleder ingår i den utredningen.

Det är en viktig förbindelseled mellan Nickby och Nissbacka som nu blir klar.

– I och med utredningen ser vi också över behovet och prioriterar vilka leder som är viktigast. Just nu håller kommunen på och jobbar för lättrafikleden mellan Söderkulla och Nickby, men det finns många andra viktiga vägavsnitt också, säger Heidi Saarenpää.

Kommunen samarbetar med NTM-centralen kring utredning och planering av lättrafiklederna. NTM-centralen kan finansiera en del av gång- och cykelvägsprojekten.

– Vi utreder olika möjligheter, både att bygga lättrafikleder ensamma och tillsammans med NTM-centralen, säger Heidi Saarenpää.

Mer läsning