Snart ges vård vid behov i alla östnyländska hem 24/7

I STARTGROPARNA. Katariina Borup och Lotte-Marie Uutinen känner sig väl förberedda inför den första april när det regionala hemsjukhuset inleder sin verksamhet. Bild: Kristoffer Åberg

Det nya hemsjukhuset för hela östra Nyland inleder sin verksamhet den första april. Främst är målgruppen vuxna palliativa patienter och personer med allvarliga infektioner som kräver intravenös vård, men som kan vårdas hemma.

Sjukskötaren Lotte-Marie Uutinen och läkaren Katariina Borup tar emot i sjukhuset i Borgå. Här är de stationerade för att planera för det nya hemsjukhuset som från den 1 april ska ge service i alla Borgå sjukhus medlemskommuner, Sibbo, Borgnäs, Borgå, Askola, Lovisa och Lappträsk.

I dag finns det hemsjukhus bara i Borgå och i Lovisa.

Både Uutinen och Borup har tidigare drivit verksamheten vid Lovisa hemsjukhus, som har fungerat sedan 2015.

– Vi har mycket goda erfarenheter. Hemsjukhuset har fungerat bra och klienterna har varit nöjda, säger Uutinen som har jobbat som ansvarig sjukskötare vid hemsjukhuset.

Kommer att kosta 12 euro per vårddag, oberoende av hur många dagliga besök hemsjukhuset gör.

Det betyder att det blir billigare att välja hemsjukhusvård också efter det att man nått kostnadstaket.

Från den 13 januari är hon projektplanerare vid Borgå sjukhus och från den första april blir hon avdelningsskötare vid det nya östnyländska hemsjukhuset.

Hemsjukvård erbjuder de flesta kommuner. Vilken är då skillnaden mellan hemsjukvård och vård vid ett hemsjukhus?

– Hemsjukhuset fungerar dygnet runt alla dagar i veckan, säger Katariina Borup. För det första sköter hemsjukhuset akuta sjukdomar som kräver intravenös vård. Vårdperioderna är oftast mellan tre och sju dygn, i medeltal fem dygn.

– För det andra sköter hemsjukhuset patienter med obotliga sjukdomar som cancer. Då handlar det oftast om varierande behov och om längre vårdförhållanden, till livets slut.

Sjukdomar som kräver intravenös vård är bland annat allvarliga infektioner, till exempel lunginflammation eller bakteriella hudinflammationer.

Extern rekrytering

Eftersom östra Nyland är ett geografiskt vidsträckt område har hemsjukhuset tre knutpunkter. Huvudkontoret finns i Borgå och dessutom finns satellitkontor vid hälsovårdscentralerna i Sibbo och i Lovisa.

Hemsjukhuset kommer att ha tillgång till femton sjukskötare, en avdelningsskötare och två och en halv läkare. Sjukskötarna jobbar i skift, dygnet runt, medan läkarna jobbar under tjänstetid. Vid behov kan sjukskötarna också konsultera sjukhusets jourhavande läkare.

– Hemsjukhusets läkare är redan utsedda liksom största delen av sjukskötarna, säger Lotte-Marie Uutinen. Sjukskötare från de nuvarande hemsjukhusen i Lovisa och Borgå flyttar över till den regionala enheten och dessutom har vi inlett extern rekrytering av tre nya sjukskötare.

– Jag tror att de lediga tjänsterna kommer att locka sökande. Vi erbjuder ett självständigt och intressant jobb. Personalfrågan löser sig säkert.

Bättre vara sjuk hemma

I dag har invånarna i allt fler av kommunerna i Nyland tillgång till hemsjukhus.

– Östra Nyland är ett av de sista områdena som får hemsjukhus, säger Katariina Borup som jobbade inom hemsjukhuset i Helsingfors 2013 och där fick drivkraft att skapa en liknande enhet i Lovisa några år senare.

Ett av målen med det regionala hemsjukhuset är att alla invånare i östra Nyland får samma vård. Som läget är i dag är erbjuds en varierande palett av service och tillgänglighet.

Vem kan då få vård av hemsjukhuset?

– Då man konstaterat ett behov av sjukhusvård, kan patienter i stället vårdas hemma ifall det inte finns behov av ständig uppföljning, säger Katariina Borup. Det krävs förstås en läkarremiss.

Tillgången till hemsjukhuset kan ändå begränsas till exempel vid stora epidemier.

– Många tycker att det är bättre att vara sjuk hemma, men ingen måste anlita hemsjukhuset mot sin vilja, säger Borup. Det är enbart fråga om en rekommendation och då är alternativet alltid avdelningsvård, på sjukhuset eller på en vårdavdelning vid hälsovårdscentralen.

– Tidigare kunde man be patienterna komma till sjukhusets poliklinik för intravenös medicinering, till exempel tre gånger per dag. Det är inte bra för sjuka patienter och inte kostnadseffektivt för samhället heller.

– När hemsjukhuset börjar satsar vi på att sköta klientens olika vårdbehov i samarbete med hemvården, så att vi undviker överlappande arbete, säger Lotte-Marie Uutinen. Koordineringen kan gälla till exempel sårvård och laboratorieprover.

Eget telefonnummer

Hemsjukhuset är speciellt viktigt för de palliativa patienterna. 2016 grundades den palliativa polikliniken vid Borgå sjukhus för patienter med obotlig och livshotande sjukdom och som behöver lindrande vård.

– Det är en dålig lösning om de palliativa patienterna på egen hand måste ta sig till jourpolikliniken när de får svåra symtom. Ibland kan hemsjukhuset ge snabbare vård än en ambulans, säger Katariina Borup.

– Från den första april uppmuntras de palliativa patienter som är hemsjukhusets klienter och deras anhöriga att programmera in telefonnumret till hemsjukhuset på sina mobiler. Man kan alltid i alla ärenden ringa hit.

Något nummer ges ännu inte ut men det kommer att vara lättillgängligt genast när hemsjukhuset kör igång.

En liten del av personalen saknas alltså ännu men annars är det mesta under kontroll.

– Vi kommer att ha leasingbilar, av den rymligare sorten, säger Lotte-Marie Uutinen. Det ska ju vara möjligt att transportera rätt så mycket apparatur.

– Och sedan är det bara att köra igång, säger Katariina Borup. Det finns ju inga färdiga lösningar eftersom alla hem och alla individer är olika. Vi löser problemen allt efter som de dyker upp. Hemsjukhuset är flexibelt och spontant.

– I början får vi lära känna området och samarbetsparterna. Ingenting borde vara omöjligt, bara man har rätt vilja och attityd ska allt fixa sig.

Mer läsning