Snart dags för vinterhastigheter

Snart införs vinterhastigheter på vägarna. Bild: Ksf Media

Vinterhastigheterna på landsvägarna införs under torsdagen den 26 oktober. Halkan innebär också att det återigen gäller att tänka mera på hur man kör.

På vissa vägavsnitt byts trafikmärkena ut ännu på fredagen. På motorvägarna sänks den högsta tillåtna hastigheten till 100 km/h och på största delen av landsvägarna till 80 km/h. Med det finns också undantag. Hastighetsbegränsningen 100 km/h gäller fortfarande på en del landsvägar, medan hastighetsbegränsningen på vissa vägavsnitt sänks till 70 eller 60 km/h.

– Sänkta vinterhastigheter minskar såväl olyckorna i trafiken som utsläppen och slitaget på beläggningen. Enligt våra undersökningar sparas årligen åtta människoliv tack vare vinterhastigheterna, säger Tuomas Österman, trafikregleringsexpert vid Trafikverket, i ett pressmeddelande.

Det finns ett starkt stöd försänkta vinter hastigheter. Enligt undersökningen om trafikanttillfredsställelse som gjordes förra vintern, accepterade 87 procent av privatpersoner och 74 procent av förare inom den tunga trafiken vinterns hastighetsbegränsningar.

På motorvägsavsnitt med variabla hastighetsbegränsningar kan man vid gott väglag behålla hastighetsbegränsningen 120 km/h ända till slutet av oktober. Man går tillbaka till sommarhastigheter när väglaget tillåter det och dagarna blir längre, vanligen i månadsskiftet mars-april.

Man påminner också om att halkan kan kännas obekant i början. Bromssträckan från 80 km/h är 50 meter på en torr väg. På en isbelagd väg är sträckan 180 meter. Samtidigt påpekar man att det inte är halkan som orsakar olyckor, utan förarens agerande eller bristen på agerande.

Samma tips som föregående år gäller: välj hastighet enligt trafik, före och egen körskicklighet, håll ett tillräckligt avstånd till bilen framför, undvik hastiga styrmanövrar, kör in i svängar med måttlig hastighet så att inte väggreppet plötsligt minskar och överväg noga behovet av omkörning vid dåligt väglag.