Snart byggstart för nya Strömborgska skolan

Bild: Oskar Skogberg

I maj inleds byggandet av den nya svenskspråkiga enhetsskolan Strömborgska skola på platsen där Näse skola tidigare stod.

Skolan ska stå färdig i slutet av 2019.

– Att bygga en stor skola mitt i en tät stadsmiljö och intill skolor som redan finns för med sig utmaningar. En del buller och tidvis mycket tung byggplatstrafik är att vänta. Under byggtiden strävar man efter att göra omgivningen så trygg som möjligt, säger projektchef Tony Lökfors från Borgå stad i ett pressmeddelande.

Innan byggarbetet börjar omgärdas byggplatsen med staket. Trafiken till byggplatsen sker mestadels från väster längs Institutgränd och delvis längs Pepotvägen. Efter sommaren delas Institutgränd upp med staket så att gång- och cykeltrafik avskiljs från byggplats- och servicetrafiken. Föräldrar som kör sina barn till skolan ska använda Näse skolgata.

– Vi uppmanar ändå alla som rör sig i området till försiktighet i närheten av byggplatsen, och att inte gå in på byggområdet även om porten skulle stå öppen, fortsätter Lökfors.

Informationsmöte den 8 maj

Ett informations- och diskussionstillfälle om byggprojektet ordnas tisdagen den 8 maj klockan 18 i nuvarande Strömborgska skolans gymnastiksal på vid Lundagatan 1-3.

Under mötet presenteras planerna för skolan, hur byggarbetet övervakas, trafikarrangemangen under byggtiden samt vad den nya enhetsskolan innebär ur utbildningens synvinkel. Projektchef Tony Lökfors från lokalitetsledningen presenterar planerna tillsammans med rektor Carola Wiksten.

På plats finns även representanter för byggentreprenören Lujatalo, byggherrekonsulten Rakennuttajatoimisto Valvontakonsultit och Arkitektbyrån Arkkitehtitoimisto Perko.

Informationsmötet är öppet för alla intresserade.