Snart börjar förnyandet av Drottninggatan – blir enkelriktad och med bredare trottoar

TREVLIGARE. Drottninggatan ska bli enkelriktad och få en bredare trottoar. Den blir också prydligare. Bild: Rebecca Söderström

Ett mera lockande centrum är målet när planerna för Drottninggatan i Lovisa sakteligen börjar förverkligas.

Det är egentligen ett gammalt ärende som igen aktualiseras när tekniska nämnden på torsdagen godkände planerna för Drottninggatan i Lovisa. År 2013 kunde bland annat kunde Östra Nyland skriva att Lovisa nu får sin första gågata. Det förslaget stötte på patrull från företagarna, och planen som nu förverkligas är en form av kompromiss.

I förslaget, som förverkligas år 2019 och 2020, blir gatan enkelriktad i riktning från torget, samtidigt som den tappar en körfil. I stället breddas trottoarerna, belysningen blir bättre och parkeringen längs gatan blir av den sneda sorten. På ritningarna har man också ritat in planteringar, och utanför Gallerian finns en uteservering.

Ulf Blomberg, teknisk direktör i Lovisa, säger det ursprungliga förslaget som var aktuellt år 2014 kom med en klausul om att förverkiga projektet först efter ytterligare ett beslut. Det beslutet kom på torsdagen.

– Det är ett ganska stort projekt som inbegriper också vattenrör, avloppsrör och dagvattenrör. Vi börjar vid Saltbodtorget år 2019 och jobbar ungefär fram till där biblioteket är nu. Resten görs år 2020.

Syftet är att skapa ett attraktivare centrum, något som också ledde till förslaget att göra Drottninggatan till en gågata. Det förslaget gillade inte företagarna, vilket ledde till förslaget att i stället göra gatan enkelriktad och piffa upp den rent estetiskt.

– Företagarna ville absolut ha möjlighet till biltrafik och parkering, säger Blomberg.

Projektet kostar ungefär 700 000 euro, och i nuläget finns inga direkta gissningar kring när det ska vara färdigt.

– Det tar säkert flera månader att göra, men utöver det är det svårt att säga något i det här skedet.