Snart är det dags för sjuttioplussarna att vaccineras

Vaccinationer av personer i åldern 70–80 år börjar i mars–april. Bild: Arkiv/Leif weckstrom

Alla boendena i stadens servicehus har fått coronavaccin, och cirka 60 procent av över 80-åringarna har vaccinerats.

Vaccinationerna framskrider enligt tillgången på vaccin, meddelar Borgå stad i ett pressmeddelande på torsdagen.

Alla boende i Borgå stads servicehus har fått bägge doser av coronavaccinet. De sista förstärkningsvaccinen gavs denna vecka. Nya boende som vaccineras så snart som möjligt. Även anställda i servicehusen har fått den första vaccindosen.

– Genast från början av coronapandemin har ett av målen varit att skydda boendena i servicehusen från coronasmitta. Hittills har vi lyckats undvika smittor tack vare omsorgsfull hygien- och besökspraxis. Alla boendena har nu vaccinskydd och därmed kan vi konstatera att målet har uppnåtts, säger social- och hälsovårdsdirektör Ann-Sofie Silvennoinen i pressmeddelandet.

– Också boendena i privata servicehus för äldre i staden har vaccinerats. Också i dessa servicehus har man undvikit smittor bland boende och hygienpraxis har fungerat bra, tillägger hon.

Vaccinet ger ett effektivt skydd mot coronavirussjukdomen och skyddar särskilt från en allvarlig coronavirussjukdom.

– Psykiskt kan vi andas ut men eftersom också en vaccinerad person kan sprida coronavirussjukdomen, fortsätter vi med omsorgsfull hygien- och besökspraxis i servicehusen tills vidare. Bara cirka 6 procent av Borgåbor har hittills vaccinerats, så man måste fortfarande överallt iaktta säkerhetsavstånden, sörja för hand- och hostningshygien och använda munskydd, säger chefläkare Kati Liukko.

Riskgrupper vaccineras

Vaccinationerna av 65–69-åringar som hör till den första riskgruppen har börjat. Åldersgruppen utvidgas till 60–64 år, där tidsbeställningen öppnas den 22 februari klockan 08. Man får alltså söka sig till vaccinationen om man är född åren 1952–1961 och hör till den första riskgruppen.

– Enligt THL:s riktlinje lämpar sig Astra Zenecas vaccin för personer under 70 år. Vidare är linjedragningen att personer som i år fyller 70 år inte hör till personer under 70 år. Vi förstår att detta förargar många som ännu är 69 år, men grunden är vaccinens lämplighet, säger Liukko.

I Borgå får närståendevårdare eller personer som bor i samma hushåll med över 80-åriga vaccin, om de hör till åldersgruppen eller riskgruppen som står i tur för vaccinet.

De som hör till närståendevården får vaccinet hemma om de på grund av rörelseförmågan är förhindrade att komma till hälsostationen. De här personerna har kartlagts och staden ringer till närståendevårdarna under de närmaste veckorna och avtalar om tid då den mobila vaccinationsenheten kommer på plats.

Vaccinationer av personer i åldern 70–80 år börjar i mars–april, tillgången på vaccin innebär osäkra bud.

– En uppskattning är att de första vaccinationstiderna för personer i åldern 75–80 år i början av mars. Efter detta vaccineras personer i åldern 70–74 år i april. Allt beror på tillgången på vaccin och hur de olika vaccinen lämpar sig för olika åldersgrupper, säger utvecklingsdirektör Katja Blomberg.

Mera detaljerad information hittas på Borgå stads webbsidor.

Tidsbeställningen görs i första hand elektroniskt på adressen coronavaccinbokning.fi.

Du måste identifiera dig i tidsbokningen med bankkoder eller mobilcertifikat.

Vaccinationstider delas ut för några dagar åt gången, i takt med att tillgången på vaccinen blir klar. Om det inte finns lediga tider måste du försöka boka tid i ett senare skede.

Icke-digitala Borgåbor får vaccintiden också per telefon. Tidsbeställningsnumret är 040-145 5000. Numret har en återuppringningstjänst. Ring endast en gång och vänta på återuppringning. Man ringer tillbaka när tider kan beställas.

Telefontidsbeställningen är i första hand för dem som inte har bankkoder eller mobilcertifikat.