Snabbt försämrat coronaläge i Borgå

Coronaviruset sprider sig i snabb takt i Borgå. Bild: Mostphotos

Nu droppar det in uppgifter om flera nya coronasmittade och exponeringar varje dag.

– Under de senaste två dygnen har smittor och exponeringar upptäckts bland annat i Epoon koulu, Kulloon koulu, Lyceiparkens skola, Linnajoen koulu samt i Räddningsverket i Östra Nyland, säger social- och hälsovårdsdirektör Ann-Sofie Silvennoinen. Cirka 150 personer i Borgå har exponerats för coronasmittan under den senaste veckan.

Borgåborna rör sig mycket runt i i Nyland på grund av arbete, ärendehantering och hobbyer, och smittor har kommit till Borgå från huvudstadsregionen och övriga Nyland.

Läget är oroande.

– Läget är oroande. Det är mycket viktigt att alla Borgåbor kommer ihåg att sörja för sin handhygien, använda munskydd och hålla säkerhetsavstånd när de rör sig i Borgå och annanstans, poängterar Silvennoinen.

– Vi önskar kraftigt att användningen av munskydd diskuteras i hemmen, säger bildningsdirektör sari Gustafsson. Unga måste uppmuntras att använda munskydd under lektioner, på raster och i övriga sammankomster, så att vi kan fortsätta närundervisningen i hög- och lågstadieskolorna.

Unga måste uppmuntras att använda munskydd under lektioner, på raster och i övriga sammankomster.

– Jag vill också påminna att elever och studerande inte kan frivilligt bli på distansundervisning, utan detta räknas som frånvaro. Låg- och högstadieskolorna ger i dagsläget enligt stadens beslut närundervisning. De som blivit smittade och exponerade är naturligtvis hemma eftersom de har försatts i isolering eller hemkarantän.

Gå på test

Man ska också i fortsättningen söka sig till coronatestet även vid lindriga symptom. Coronasymptom är bland annat snuva, hosta, halsont, muskelvärk, feber, magont och diarré. Coronatestet är gratis, tiden kan enkelt beställas på nätet och resultaten kommer i dagsläget vanligen inom ett dygn.

Det är mycket osannolikt att man kan börja upphäva restriktioner när smittor och exponeringar ökar i en så här snabb takt.

Till coronatestet kan man beställa tid antingen elektroniskt via Coronaguiden eller per telefon på nummer 040 547 7764 eller 040 481 0344.

– Borgå stads ledningsgrupp behandlar coronarestriktioner och coronarekommendationer nästa gång på torsdag, säger stadsdirektör Jukka-pekka Ujula. Det är mycket osannolikt att man kan börja upphäva restriktioner när smittor och exponeringar ökar i en så här snabb takt.