Snabb upphandling leder till dyrare mattransporter

NY NISCH. Posten kommer att sköta transporten av matportioner inom hemtjänsten i de östra och södra delarna av Borgå. Överlag är mattransporter ett område som Posten satsar på. Bild: Arkiv/Kristoffer Åberg

Tidningen Uusimaa skriver att miniupphandlingen som gällde transporten av matportioner inom hemtjänsten i de östra och södra delarna av Borgå inte gav det resultat staden hade önskat sig.

Endast en aktör, Posten, lämnade in ett anbud. Enligt tidningen blir transporterna nu betydligt dyrare för staden än om de lokala transportföretag som hittills skött ärendet hade fått fortsätta i ett år till, vilket hade varit möjligt enligt avtalet med dem.

– Den här risken finns alltid och då offerterna tagits emot duger det här inte som orsak för att avbryta upphandlingen. Jag skulle ha önskat att vi hade fått fler anbud, säger Annika Malms-Tepponen, vd för Borgå lokalservice till Uusimaa.

Det var i slutet av september som sammanslutningen av lokala transportföretag fick ett meddelande av Borgå lokalservice om att avtalet med dem sägs upp. Företagen har haft hand om mattransporterna från områdesköket i Ebbo till de södra och östra stadsdelarna.

Orsaken till att avtalet sades upp är att köket i Ebbo stängs i början av nästa år. Enligt Malms-Tepponen togs stängningsbeslutet snabbt eftersom livsmedelstryggheten hade äventyrats i byggnaden som förutom köket står tom. Hon säger till Uusimaa att byggnaden utsatts för vandalism hela fem gånger under hösten.

Tidsbrist

Affärsverket Borgå lokalservice gick in för en miniupphandling eftersom det inte ansågs finnas tid för en offentlig konkurrensutsättning före årsskiftet. I oktober bad man om offerter av sex företag när det gäller mattransporterna till Vårberga, Kråkö, Illby, Sannäs och Jackarby under nästa år. Offertförfrågan gällde alla adresser dit företagssammanslutningen levererat mat. Eftersom bara ett anbud lämnades in gick uppdraget till Posten.

Enligt de lokala företagen, som lämnat in en rättelseyrkan, hade sammanslutningens pris varit 35 procent billigare. Enligt Uusimaa deltog sammanslutningen inte i upphandlingen eftersom villkoren som ställs på serviceproducenten stramats åt så att inget enskilt företag kunde lämna in ett anbud. Dessutom ville man i första hand upphäva uppsägningen av sitt tidigare avtal.

På tisdagen gjorde Malms-Tepponen ett tjänsteinnehavarbeslut om att företagarnas rättelseyrkan inte behandlas eftersom de inte är parter i frågan på det sätt som definieras i upphandlingslagen.

En öppen upphandling för alla mattransporter inom social- och hälsovården inleds under början av nästa år, avtalsperioden inleds i början av 2020.

LÄS OCKSÅ: I början av fjolåret skrev tidningen Östnyland om Postens måltidsutdelning i Borgå.