Sms-tjänst erbjuder info om vattenproblem

INFO I MOBILEN. Varningstjänsten UMS används för att skicka information om till exempel gasläckor, skogsbränder eller översvämningar. Bild: Mostphotos

Sibbo Vatten använder varningstjänsten UMS för att skicka textmeddelanden till sina kunder. Tjänsten användes senast på torsdagen då invånare i Söderkulla och Tasträsk fick textmeddelanden där de uppmanades att koka dricksvatten.

Alla vattenkunder vars uppgifter finns i systemet och vars telefonanslutning är registrerad på en adress i det drabbade området fick ett meddelande.

Kontaktinformationen som används vid utskick hämtas ur offentliga register med tillstånd av systemanvändare och myndigheter. Om någon kund blev utan meddelande kan det bero på att han eller hon har hemlig adress, alternativt ett hemligt telefonnummer. När det gäller företagsabonnemang så de oftast listade under företagets adress, inte användarens. Om företagets adress inte finns på det drabbade området skickas inget meddelande.

Kunder kan kolla sina kontaktuppgifter via webbportalen www.ums-asiakasportaali.fi. I portalen kan man också ändra sina uppgifter eller ta tjänsten ur bruk.

Logga in så här: Börja med att skriva "Sipoo" (inte Sibbo) i fältet Kommun/Bolag. Därefter ska du ange ditt telefonnummer i fältet Telefonnummer. Lämna fältet för e-postadress tomt och kryssa i punkten "Personlig". Tryck sedan på "Skicka PIN kod". Om en liten stund får du ett meddelande till din telefon. Meddelandet består av en pinkod. Mata in pinkoden på inloggningssidan. Nu kan du uppdatera dina uppgifter.

Den webbaserade varningstjänsten UMS används för att skicka samhällsviktig information och varna invånare om kritiska händelser så som gasläckor, skogsbränder eller översvämningar. Tjänsten kan även användas för att skicka viktiga meddelanden när det till exempel förekommer störningar och förändringar i ström- eller vattenförsörjningen.

Mer läsning