Smittspridningen ökar också här – Borgå kom med nya rekommendationer för munskydd

Med ett allt mera oroväckande coronaläge i Finland har också Borgå stad reagerat – nu med rekommendationer kring munskydd vid läroanstalter. Bild: Arkiv/Sofia Westerholm/SPT

I ett försök att stävja coronapandemin har Borgå stad kommit med nya rekommendationer.

Med ett allt mera oroväckande coronaläge i Finland har också Borgå stad reagerat – nu med rekommendationer kring munskydd vid läroanstalter.

Munskydd rekommenderas i läroanstalter efter grundskolan och ungdomstjänsternas verksamhet från måndag, den 12 oktober. Föreningar får anvisningar kring evenemang, och utdelningen av ansiktsskydd för mindre bemedlade personer utvidgas.

– Myndigheten för smittsamma sjukdomar har konstaterat att också Borgåområdet är i upptrappningsfas och därför ger staden tilläggsanvisningar för Borgåbor. Genom att följa rekommendationerna kan vi förebygga spridningen och se till att epidemisituationen förblir så lugn som möjligt, säger social- och hälsovårdsdirektör Ann-Sofie Silvennoinen i ett pressmeddelande som publicerades på onsdagen.

Olika faser

Budet från staden är att munskydd ska användas i gymnasier, yrkesskolor, yrkeshögskolor och folkhögskolor från den 12 oktober. I Borgå gäller det i praktiken Linnankosken lukio, Borgå gymnasium, Haaga-Helia, Careeria, Practicum, Laurea och Borgå Folkademi/Akan. Samma gäller inom ungdomsarbetets verksamhet, till exempel i ungdomslokalerna Zentra, Kertsi och Nuokka. Man rekommenderar att alla som är över 15 år använder ansiktsskydd.

– Vi är nu i upptrappningsfasen, och då gäller det inte grundskolan. Rekommendationerna utvidgas när vi når spridningsfasen, säger Silvennoinen till ÖN.

Spridningsfasen, eller accelerationsfasen, innebär i praktiken 10 till 25 nya fall per 100 000 invånare under två veckor. Vad det innebär i praktiken, alltså hur illa det egentligen är, är inte lätt att svara på.

– Nog ska man reagera och följa rekommendationerna. Man ska använda munskydd och hjälpa varandra genom att diskutera säkerhetsavstånd och dylikt.

Silvennoinen vill inte ta ställning till när man – utifrån nuvarande information – räknar med att Borgå övergår i nästa fas av smittspridningen, alltså spridningsfasen.

– Det viktiga är att alla gör sitt bästa att följa rekommendationerna, då kan vi bättra på läget.

Föreningar och evenemang

Under veckan ökade man också på antalet ställen där det delas ut ansiktsskydd till mindre bemedlade – en verksamhet där man fortfarande håller sig till regeln att inte fråga om upphämtarnas ekonomi. Det räcker med att berätta att man har kommit efter skydd. Alla får två tygskydd som kan tvättas, plus anvisningar.

Staden har också kommit med anvisningar till föreningar kring folksamlingar och evenemang, något som gäller också idrottsföreningarna som dessutom får separata, noggrannare anvisningar.

– Vi betonar arrangörens ansvar vid beaktandet av säkerheten. Det ska vara möjligt att hålla säkerhetsavstånd och att desinficera och tvätta händerna, och ansiktsskydd ska användas. Arrangören ska också påminna deltagarna om säker praxis, säger Silvennoinen.

Det rekommenderas att högst 50 personer deltar i föreningars evenemang och högst 20 personer i privata evenemang. Rekommendationen om antalet personer gäller ännu inte stora idrottshallar. Från staden är budet att arrangörer samlar uppgifter om deltagarna för att kunna utreda eventuella smittor och de som exponerats. Man rekommenderar fortfarande att alla använder Coronablinkern.

Den regionala koordineringsgruppen HNS-Nyland koordinerar lägesbilden i Nylands område och ger kommunerna rekommendationer.

– Vi följer situationen hela tiden och nya rekommendationer ges om epidemisituationen blir värre, säger chefläkare Kati Liukko, som representerar Borgå stad i koordineringsgruppen.

Servicekontoret Navigatorn, WSOY-huset, gatuplan, Mannerheimgatan 20 E, onsdagen 7.10 och torsdagen 8.10 klockan 16–18 samt fredagen 9.10 klockan 14–17.

Utdelningen av ansiktsskydd i tyg för mindre bemedlade fortsätter i samband med klientbesöken:

Äppelbackens servicecenter vardagar klockan 12.30-13.30

WSOY-huset, vuxensocialarbete

Konstfabriken, familjecentret

Vid mathjälpens verksamhet

Så här använder du munskydd

 Ta på dig ansiktsmasken innan du går in i läroanstalten, ungdomslokalen eller en annan offentlig lokal och ta av masken först då du kommer ut.  Om du använder kollektivtrafik, använd skyddet också under resorna. 

Se till att skyddet sitter tätt. 

Du ska ha rena händer då du tar på dig och tar av skyddet, därför är det bra att ha med handsprit. 

Skyddet tas på och av genom att hålla i dess band. 

Skyddet ska täcka munnen, näsan och hakan. 

Rör inte skyddet under användningen och flytta inte på den heller. 

Ansiktsskydden ska förvaras rena. Du kan till exempel ha med rena plastpåsar för skydden. 

Ha med dig så många skydd du behöver med beaktande av hur du rör dig, och det är också bra att ha med några extra skydd. 

Ett ansiktsskydd av tyg kan tvättas och användas flera gånger. Se till att skyddet är rent. Tvätta tygskyddet i 60 grader efter varje användning eller koka den i fem minuter i vatten med en liten mängd tvättmedel. Skölj skyddet och torka den på en plats med frisk luft. 

Engångsskydden (kirurgiskt mun- och nässkydd) slängs direkt i soporna efter användningen. I fall engångsskyddet blir fuktig, ta en ny.