Smittskyddsläkarna ryter till – systemet med officiell karantän är ohållbart

Ansvariga läkaren för smittsamma sjukdomar i Borgå Jeff Westerlund är en av smittskyddsläkarna bakom skrivelsen om att det nuvarande systemet är tungrott. Bild: Kristoffer Åberg

De ledande smittskyddsläkarna i Borgå Kervo, Helsingfors, Esbo och Vanda har fått tillräckligt. I en skrivelse kräver de att rutinen kring smittspårning och att försätta någon i karantän görs smidigare – och det snabbt. I väntan på lagstiftning tar de saken i egna händer.

Ansvariga läkaren för smittsamma sjukdomar i Borgå Jeff Westerlund är en av smittskyddsläkarna bakom skrivelsen.– Det nuvarande systemet är tungrott och har ingen effekt när antalet smittade är så här...