Smedjevägen i Fredsby får bättre belysning

Smedjevägen i Fredsby. Bild: Google maps

Lättrafikleden i den norra ändan av Smedjevägen i Fredsby i Lovisa kommer att få bättre belysning under våren.

Tilläggslampor installerades redan tidigare på nedre delen av stolparna mellan Värdinnegatan och Pesursvägen och riktades så att de förbättrar säkerheten för dem som använder lättrafikleden.

Förbättringsarbetet blev ändå inte helt färdigt på grund av bristande uppföljning. Stadsstyrelsen föreslår därför att belysningsarbetet återupptas och fortsätter under våren 2020 så att också den sista sträckan av Smedjevägen ska vara säker för den som rör sig där.

Mer läsning