Smal väg i Bergsta blir ännu smalare när viadukten repareras

Den grundliga reparationen av Bergsta viadukt körde i gång tidigare i veckan. Trafiken på Finnbyvägen påverkas när endast ett körfält används och hastighetsbegränsning är sänkt till 30 kilometer i timmen. Brojobbet ska var klart inom juli månad. Bild: NTM-centralen i Nyland

Trafiken på Finnbyvägen grötas till under de närmaste månaderna när bron över motorvägen genomgår en total renovering. Vid Bergsta gård är bara ett körfält i bruk.

Broreparationer orsakar ändringar i trafiken på bygdevägen 1601 vid Bergsta viadukt meddelar Nylands närings-, trafik- och miljöcentral. Vägen känns bättre igen som Finnbyvägen, och det är bron över motorvägen som ska genomgå en grundlig reparation.

Brons vattenisoleringar, räcken, mellanstödets pelare under bron och kantbalkarna ska repareras, och den synliga delen av arbetena inleddes i veckan och fram till slutet av juli kan de som nyttjar Finnbyvägen räkna med ändrade trafikarrangemang.

Hastighetsbegränsningen på bron är i vanliga fall 50 kilometer i timmen (40 kilometer i timmen både på Jernböle- och på Finnbysidan av Bergsta gård) men medan bron repareras är 30 kilometer i timmen den högsta tillåtna hastigheten.

Endast ett körfält används på viadukten så länge som reparationsarbetena pågår, och trafiken dirigeras med trafikljus. Från NTM-centralens sida poängteras att gång- och cykeltrafiken nyttjar en separat led så länge som reparationsarbetena pågår.

Brojobbet påverkar också trafiken på motorvägen i det skedet som mellanstödets pelare står på tur att iståndsättas. I det skedet är hastighetsbegränsningen vid bron 60 kilometer i timmen, även om bägge körfälten i båda riktningarna används i normal ordning.

NTM-centralen står som beställare och Destia fungerar som entreprenör för reparationsarbetena på Bergsta viadukt. Brojobbet slutförs i sin helhet inom juli månad och avrundas med att körbanan får ny beläggning.