Borgå gör vardagen lättare för småbarnsfamiljer

STÖD. Syftet med det nya försöket är att erbjuda barnfamiljer stöd och hjälp i ett tidigt skede. Bild: Mostphotos

Ett nytt försök med avgiftsfri hemhjälp till familjer med barn under ett år påbörjas snart.

Borgå stad erbjuder familjer med minst ett barn under ett år avgiftsfri hemservice 1–5 gånger från början av februari. Det är fråga om ett försök som genomförs i samarbete mellan rådgivnings- och socialtjänsterna och har till syfte är att erbjuda barnfamiljer stöd och hjälp i ett tidigt skede. Försöket avslutas i slutet av augusti 2019.

Denna hemservice för barnfamiljer utförs av Borgå stads egen hemservicepersonal. Klienterna kan själva kontakta hemservicens personal per telefon eller e-post.

– Syftet med försöket är att nå de hjälpbehövande småbarnsfamiljerna i ett så tidigt skede som möjligt, med låg tröskel. Därför är servicen också avgiftsfri för alla, berättar Eliisa Roine, servicechef för förebyggande tjänster i ett pressmeddelande.

– Utöver dessa förebyggande tjänster erbjuder vi, såsom tidigare, också avgiftsbelagd hemservice under en längre tid för de klienter vilkas behov av hemservice är mera än tre timmar per besök eller mera än fem besök, eller då det i familjen finns barn över ett år, påpekar Kristina Huopalainen, servicechef för tidigt stöd.

Förebyggande hemservice kan inte fås om familjen redan får långvarig hemservice eller familjehandledning enligt 28 § i socialvårdslagen. Familjehandledning på rådgivningen utgör inte ett hinder för att få service.

Mer läsning