Små företag kan söka coronastöd – de som drabbas av störningar kan ansöka på tisdag

Från i dag går det att söka NTM-centralernas finansiering till företag. Stödet är kopplat till situationen som coronaviruset orsakat.

NTM-centralerna har fått tilläggsfinansiering för utvecklingsunderstöd till företag, uppges i ett pressmeddelande.

Understödet kan beviljas till företag som drabbats av störningar på marknaden och i produktionen på grund av coronavirusepidemin.

NTM-centralerna finansierar företag med högst fem anställda, uppges i pressmeddelandet. För ensamföretagare bereds en egen separat stödform som ska lindra störningar. Finansieringen kan beviljas små företag inom alla branscher, med undantag för jordbruk, skogsbruk, fiskerihushållning och förädling av jordbruksprodukter.

Understödet är avsett för företag vars verksamhet tillfälligt drabbats eller kommer att drabbas av svårigheter på grund av coronaviruset och som bedöms ha förutsättningar för en lönsam verksamhet i fortsättningen.

Understödet är ett utvecklingsunderstöd för genomförande av en lägesanalys eller utvecklingsåtgärder – högst 10 000 euro. NTM-centralens understöd är 80 procent av de godkända kostnaderna.

Ansökningen öppnas tisdagen den 31 mars på NTM-centralens webbsidor. Samtidigt lanserar NTM-centralerna en riksomfattande rådgivningstjänst för detta ändamål.

På NTM-centralens webbsidor informeras regelbundet om läget i fråga om behandlingen av ansökningar och rådgivningen.

Ytterligare information finns på NTM-centralens webbsidor för undantagsfinansieringen. NTM-centralen uppger att en översättning är att vänta.

Mer läsning