Små förändringar att vänta på sjukhusparkeringen

TRÅNGT. Gratisparkeringen är oftast så fullsatt att folk parkerar där det finns plats. Bild: MaxNyberg

Projektet för att förbättra parkeringen vid Borgå sjukhus fortsätter. Det råder ändå inte bot på platsbristen.

Håkan Lindqvist svänger in på parkeringen vid Borgå sjukhus, men inser efter en runda att det inte finns lediga platser. Så han parkerar vid sidan om de egentliga platserna, i praktiken ett buskage – precis som en lång rad andra bilar.

– Det hade funnits platser vid parkeringen som kostar, men jag hörde att maskinen är sönder och ville inte riskera böter. Så jag kom hit, säger Lindqvist.

Lindqvist har sannolikt inga nya parkeringsplatser att se framemot, vilket innebär att bilar parkerade i buskage och på sidan om de egentliga parkeringsplatserna förblir en normal syn. Däremot är en ansiktslyftning aktuell.

Han bor egentligen i Esbo, men besöker med jämna mellanrum Borgå sjukhus med sin mamma. De gånger han varit här har han märkt att det är trångt om plats på parkeringen.

– Något borde ju göras. Ibland för jag bilen till en helt annan gata. Det verkar som om jag får göra det nu också. Tekniskt sett är min parkering inte väl laglig.

Gammalt projekt fortsätter

För tillfället fortsätter det projekt som påbörjades redan 2016. Ny asfalt, nya skyltar och bättre information hör till de åtgärder som genomförs vid sjukhusparkeringen i Borgå. Projektet har varit aktuellt en tid, men åtgärderna har försenats bland annat på grund av att de inte fått plats i budgeten.

Ingemar Borgman, fastighetschef på HNS, säger att de gamla skyltarna har felaktig information och att de därför förnyas. Det blir ändå inga direkta förändringar i parkeringsvillkoren.

– Nu på hösten borde alla skyltar bytas ut. På våren sätter vi sedan upp informationsskyltar. Den parkering som nu är gratis kommer att vara gratis också i framtiden, säger Borgman.

Informationsskyltarna kommer att utrustas med karta. Under nästa år är det sedan dags att asfaltera den stora parkeringen på höger sida när man anländer till sjukhuset. Utöver det ska området förstoras.

– I korthet får alla parkeringsområden en ansiktslyftning. Personalens och kundernas parkering separeras också.

Kritiserad betalautomat

Några större förändringar är inte att vänta, som nya parkeringsplatser. Den åtgärden genomfördes för ett år sedan. I princip är parkeringsområdena färdiga så här, men man ser lite närmare på lösningar för cykeltrafik och fotgängare.

Den kritiserade betalautomaten har också varit på tapeten på sistone, bland annat för att man inte kunnat betala för sin parkering. Vissa har också upplevt att man nog kunnat betala, men sedan inte fått någon biljett och att automaten stulit pengarna. Där påpekar Borgman att det handlar om missförstånd.

– Man fick nog tillbaka pengarna, men det finns sådana som inte förstått att de ramlar ner i ett hål som är bakom en lucka. Oavsett har de som gjort reklamation fått betalningslappen makulerad.

Mer läsning