Slutbolmat på badstränderna i Sibbo

Bild: Mostphotos

Ordningsreglerna ska uppdateras så att det bland annat blir förbjudet att röka på allmänna badstränder, friluftsområden och idrottsplatser.

I början av september lämnade Linda Karhinen (Saml) och 27 andra fullmäktigeledamöter in en motion där de föreslog en ändring i ordningsreglerna så att tobaksrökning förbjuds på Sibbos allmänna badstränder.

Punkt fyra i ordningsreglerna för badstränderna lyder för tillfället: Att uppgöra eld är förbjudet. Vid tobaksrökning bör speciell försiktighet iakttas.

I motionen föreslås att ordalydelsen ändras så att förbudet omfattar även tobaksrökning.

I sitt svar till motionen meddelar fritidssektionen att ordningsreglerna uppdateras för badstränder och också för frilufts- och rekreationsområden samt idrottsplatser och idrottsområden så att det är förbjudet att röka tobak.