Slutarbeten samlar stilar och tekniker

FAMILJER. Leena Stolzmann visar upp familjebilderna som de yngre besökarna i Grand får rita. Bild: Alexandra Karlsson

Konstskolans elever ställer under sommaren ut sina slutarbeten i Grands foajé i Borgå. I tillägg till detta finns dessutom en imponerande samling tavlor i form av familjeporträtt målade av barn från närmare trettio olika länder.

– Sexton år gammal, och 1300 timmar undervisning är villkoren för den elev som vill göra sitt slutarbete i Konstskolan i Borgå, säger rektor Leena Stolzmann.

Stolzmann berättar att en man kan börja i Konstskolan redan som ett år gammal. Fram till och med tre års ålder är föräldrarna med, och därefter får barnet på egen hand pröva på alla konstgrenar. Slutarbetet är ett slags sammanställning av allt det man lärt sig under sina år i konstskolan.

De sju slutarbeten som just nu ställs ut i Grand representerar vitt skilda konststilar, något som är positivt. Allt från tapetböcker och fotokonst till skulpturer uppbyggda av en lampa och dockor som från grunden är handgjorda finns att beskåda. Denna blandning visar på att det finns en bredd på det Konstskolan har att erbjuda sina elever. Leena Stolzmann poängterar att det viktiga är själva processen, vägen från en enkel ritning eller en vild idé till ett färdigt konstverk.

HANDGJORT. En av slutarbetena som ställs ut är en från grunden handgjord docka. Bild: Alexandra Karlsson

– Många utvecklas väldigt mycket under slutarbetsprocessen just genom att eleven får planera, dokumentera och utföra sitt jobb. Allting sammanställs sedan i ett kompendium, som även finns utställt vid konstverket, säger Leena Stolzmann. Slutarbetet handlar även om att få fördjupa sig i en viss teknik eller konstgren som ibland även kan vara helt ny för eleven. Leena Stolzmann visar upp en docka som en slutarbetselev gjort, ett imponerande arbete som från grunden är handgjort. Arbetsprocessen är noggrant dokumenterad i ett kompendium med både bilder och text samt en presentation av eleven.

– Eleven har till och med gjort dockans ögon själv genom att använda glas och olika tekniker, säger Leena Stolzmann.

Tavlorna har vi lånat från Hyvinge, där de till vardags hänger.

Humoristiska familjer

Leena Stolzmann berättar att det vid sidan om slutarbetsutställningen även pågår en annan utställning som satts upp av Konstskolan. Väggarna i foajén är fyllda av bilder på familjer. Det speciella med tavlorna är att de är målade av barn från närmare trettio olika länder. Bilderna är både komiska, men berättar samtidigt väldigt mycket om kulturer, och det förhållande till familjen man har i olika delar av världen.

Bild: Alexandra Karlsson

– Tavlorna har vi lånat från Hyvinge, där de till vardags hänger, säger Leena Stolzmann.

Tavlorna är ett led i det familjetema som Konstskolan i år har. Konstskolans egna elever har även målat bilder på sina familjer, och i Grand finns en möjlighet för de yngre besökarna att rita små kort med sina familjemedlemmar. Detta potpurri av familjeporträtt är verkligen till glädje för besökaren. Humor, allvar och insikter om skillnader och framför allt likheter blandas friskt. Bakgrunden till familjetemat är Alva Forsius-jubiléet som Konstskolan även tagit fasta på.

Utställningarna finns att beskåda till och med sista veckoslutet i augusti.

Mer läsning