Slut på slit och släng

Den enes skräp är den andres skatt. Om inte direkt en skatt så kan ändå en stor del av vårt avfall få ett nytt liv i ny form, antingen som produkt eller råvara.

Hållbar utveckling är, eller borde åtminstone vara, ett självklart tankstreck i alla strategipapper som produceras inom företagsvärlden. Då hållbar utveckling hittills främst varit något som låter bra, satsar och fokuserar allt fler sin verksamhet kring något mer hållbart. Hållbar utveckling är inte bara en satsning på framtiden mätt i ekologi och avtryck, hållbar utveckling kan innebära konkurrensfördel för de företag som satsar på återvinning och återanvändning.

Miljötjänstkoncernen Ekokem invigde på måndagen en kretsloppsby i Riihimäki. Anläggningen tar emot cirka 100 000 ton hushållsavfall per år och i och med den nya kretsloppsbyn kan hälften av avfallet återanvändas som gödsel, biogas och industriråvara. Det som inte går att återanvända återvinns i el- och fjärrvärmeproduktion, vilket leder till att bara 2–4 procent av avfallet går till spillo.

EU-kommissionen slog i december fast ett ambitiöst paket om cirkulär ekonomi. Målet med paketet är att öka konkurrenskraften, skapa jobb och att generera en tillväxt som är hållbar. Ekokems anläggning i Riihimäki svarar väl mot de av kommissionen fastslagna målen.

Finländarna är intresserade av återvinning. Hälften av landets invånare köper använda föremål minst en gång om året. 79 procent av finländarna köper begagnade kläder och prylar på traditionella loppmarknader, men handlar också över nätet och av bekanta och vänner.

Siffrorna ovan är tagna ur en undersökning gjord av möbelvaruhuset Ikea som undersökt finländarnas köpvanor. Samtidigt meddelar Ikea, vars möbler ofta används som slit- och slängvara, att de numera tar emot gamla Ikea-möbler. De kunder som lämnar tillbaka produkter får i gengäld en värdekupong man kan utnyttja i varuhuset, vilket naturligtvis ger Ikea nya affärer. Men, de återlämnade möblerna rustas också upp och säljs vidare, vilket leder till att färre möbler dumpas direkt på avstjälpningsplatsen.

Ikea satsar också på traditionella loppmarknader. Den första söndagen i juli ordnas loppmarknader på alla Ikeas parkeringsplatser i Finland. Hugade kan boka ett försäljningsbord via nätet och det är tillåtet att sälja också annat än produkter stämplade med Ikea.

Både återlämningen av möbler och loppmarknaderna är en del av möbeljättens strategi för hållbar utveckling, ett av målen i strategin är att underlätta cirkulationen av möbler och inredningsartiklar.

Vi står inför en av årets stora mathelger och Marthaförbundet vill påminna oss om att varje finländare årligen slänger bort 23-24 kilo ätbar mat. Under midsommarhelgen då fler än vanligt samlas kring samma bord kan det vara svårt att beräkna hur mycket mat det egentligen kommer att gå åt. Kombinera detta med att man vill bjuda på det lilla extra samtidigt som man vill vara säker på att maten verkligen ska räcka så är risken stor att man bygger ett eget litet avfallsberg av mat. På nätet finns exempel på hur man kan beräkna matmängden och då det är fråga om en lång helg mitt i sommaren är det viktigt att komma ihåg att förvara maten på rätt sätt, samt att sätta sådant man inte hinner äta i frysen.

Sen kan det vara bra att komma ihåg att man inte behöver bunkra upp för en speciellt lång tid, i år är det första gången butikerna håller öppet också över midsommar.

Micaela Röman Chefredaktör Östnyland till augusti 2016

Mer läsning