SLS vill veta hur din närmiljö förändrats

NYA VYER. Svenska litteratursällskapets projekt Platser i förändring landar i Sibbo och Borgå under de närmaste månaderna. Till exempel Nickbybor kan låta sig intervjuas om hur deras närmiljö förändrats. Bild: Kristoffer Åberg

Svenska litteratursällskapets tvååriga insamlingsprojekt Platser i förändring är just nu aktuellt i Sibbo och i Borgå. Synvinkeln är invånarnas och under sommaren och hösten intervjuas personer som vill berättar om hur deras hemort förändrats.

Många städer och tätorter i Finland genomgår förändringar och en ny urbanitet har vuxit fram på 2000-talet. Lägenheter, affärer, kontor och kaféer verkar i samma kvarter, och estetik och design är viktiga komponenter för att skapa en känsla för platsen. Men hur upplevs förändringarna?

Svenska litteratursällskapets arkiv dokumenterar stadsbors upplevelser av sin närmiljö och förändringar i den. Dokumentationen kartlägger stadsbornas erfarenheter av sina hemkvarter, och frågorna omfattar också praktiska aspekter såsom service (på svenska), trafikrutter, tillgänglighet, skola och aktiviteter.

Inleddes i fjol

Under sommaren och hösten 2019 görs intervjuer i Sibbo och Borgå. Om du vill berätta för oss om förändringarna på din hemort, ta kontakt med SLS projektpersonal på arkivet@sls.fi.

Projektet Platser i förändring inleddes 2018 med en intervjuundersökning som fokuserade på de Helsingforsstadsdelarna Busholmen, Fiskehamnen och Arabiastranden.

År 2019 pågår också frågelistinsamlingen Riva ner och bygga nytt som riktar sig till hela Svenskfinland, med fokus på tätorter och hur förändringar i stadskärnor och byacentrum upplevs. Besvara frågelistan Riva ner och bygga upp senast 30.6

För mer information, kontakta arkivarie Yrsa Lindqvist, yrsa.lindqvist@sls.fi, 09–618 774 52.

Mer läsning